frontaply.se

Nya handtag till köket?

Många av våra kunder skaffar sig en avfallskvarn i samband med köksrenovering. Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara mycket att tänka och många beslut som skall fattas och därför hoppas vi att vi kan hjälpa dig i valet av matavfallssystem.

Ett annat val som ska göras är valet av beslag såsom handtag och knoppar till ditt kök. Sortimentsbredden inom denna nisch har vuxit kraftigt på senare tid i takt med alltfler gör ett aktivt val istället för att välja det som IKEA har att erbjuda. Om du vill göra det enklare att hitta vad du söker inom handtag tipsar vi dig om att kolla in frontapply.se

Hjälp att välja handtag

På frontapply.se hittar du ett brett sortiment av kökshandtag till bra pris. Sajten lanserades under våren 2018 och är en mini-revolution inom e-handeln för beslag i Sverige. Tidigare har man vant sig vid att leta själv, kolla produktkataloger, fortsätta leta och sedan ändå behöva besöka Fredells eller någon annan bygghandel med brett sortiment. Men nu kan du inspireras till ett enklare val med populära funktioner som att visa handtag i mässing, krom eller varför inte matt svart direkt och när du väl är inne på ett handtag så kan du få tips om vilka knoppar som passar till.

Inne på sajten finns mängder med inspiration med också bra guider till hur man ska tänka med c/c-mått, varför krom passar så bra till samtliga köksfärger och vilken skillnad det gör att välja material av högsta kvalitet såsom garvat läder från Tärnsjö Garveri.

När vi är ute och monterar avfallskvarnar ser vi att det är många som vågar välja både dova gråa toner som svarta kök och då är det viktigt att handtag och knoppar passar till det. Tveka inte att kolla in frontapply.se för mer inspiration. Vår favorit är deras handtag Royal i förnicklat utförande, klassiskt och modernt på samma gång.

frontapply.se

Varnar för “nedbrytbar” plast

Källa: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/varnar-for-nedbrytbar-plast/

Miljöminister Karolina Skog har tagit emot nya förslag om hur olika plaster och plastföremål bör hanteras för att minska nedskräpningen av miljön. Regeringens plastutredare Åsa Stenmarck konstaterar att de plaster som kallas nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konventionell plast.

Regeringen tillsatte förra året en utredning som ska se över möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter. Nu redovisas en del av uppdraget, bland annat frågan om nedbrytbarheten av plast i miljön. Utredare Åsa Stenmarck konstaterar att de plaster som marknadsförs som nedbrytbara inte är det i naturlig miljö utan kräver specifika förhållanden för att brytas ned, främst industriell kompostering. De orsakar därmed samma skador på marin miljö som konventionell plast.

Åsa Stenmarck konstaterar också att olika begrepp som används i marknadsföringen av plast kan felaktigt leda till att konsumenter tror att plasten är nedbrytbar i miljön, vilket skulle kunna leda till ökad oaktsamhet och ökad nedskräpning. Det handlar främst om begreppen bioplast och bionedbrytbar.

Utredaren redovisar även en lista på vanligt förekommande plastskräpföremål som dessutom utgör risk för skador på det marina djurlivet. Exempel på sådana föremål är cigarettfimpar, engångsförpackningar, ballonger, sugrör, förlorade fiskeredskap samt plastskräp från industriell verksamhet.

Förbjuder mikroplast

Regeringen har beslutat att förbjuda mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut från den 1 juli i år. Exempel på sådana produkter är tandkräm, kroppsscrub, ansiktspeeling, duschtvål, schampo och balsam med tillsatta mikoplaster.

Kemikalieinspektionen har det senaste året haft i uppdrag att undersöka om det behövs ett bredare förbud som omfattar fler kosmetiska produkter, ett uppdrag de nu redovisat till regeringen. Myndigheten bedömer att det bästa vore att införa gemensamma regler på EU-nivå och lämnar också ett förslag till en bredare nationell reglering som skulle omfatta mikroplast i alla kosmetiska produkter, oavsett vilken funktion de är avsedda att ha.

Läs mer om plastutredningen på regeringens webbplats

 

Nytt initiativ driver mot förnybar gas

Efterfrågan på biogas fortsätter att växa inom svensk industri och till transportsektorn.

Som ett steg i att påskynda utvecklingen av förnybar gas tar Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, nu initiativ till att mäta hur användningen av biogas utvecklas i stamnätet. Initiativet, Gasbarometern, genomförs tillsammans med branschen och ska ge svar på hur mycket biogas som används och hur efterfrågan i olika sektorer utvecklas.

Läs också: Utredning om svensk biogas

Gasbarometern visar att användningen av biogas har ökat kontinuerligt de senaste åren. Under 2017 uppgick andelen biogas i Swedegas nät till 10,4 procent, dvs en tredubbling jämfört med 2016 (3,6%) Prognosen för 2018 visar att användningen av biogas kommer att fortsätta öka.

Målet för Swedegas är att nå 30 procent förnybar gas till år 2030 och 100 procent förnybar gas till år 2050. 

Sverige är idag världsledande på biogas och 86 procent av fordonsgasen bestod 2017 av biogas, som utvinns ur avfall och restprodukter. Att biogasen växer i Sydvästsverige är ingen tillfällighet då det i regionen sedan 80-talet finns en fungerande gasinfrastruktur. Den har varit en förutsättning för en växande fordonsgasmarknad, men har också bidragit till att industriföretag kunnat fasa ut sina oljeprodukter. Eftersom biogas och naturgas har samma kemiska sammansättning är det fysiskt möjligt att använda gasnäten för distribution av både gastyperna samtidigt.

Länk till artikeln

Om avfallskvarnar och matavfallskvarnar på CYKLANDE RÖRMOKAREN

Vi har märkt att det finns många frågeställningar om avfallskvarnar; regleringar, hur de fungerar och vad det är som gäller för svenska hushåll. Just på grund av att frågorna om matavfallskvarnar är många så satte vi oss ned över en kaffe med Joakim Andreini för att reda ut vad det är som egentligen gäller.

Så, låt oss gå direkt på pudelns kärna; vad är fördelarna med att använda sig av matavfallskvarnar?

Den största fördelen med att använda sig av en matavfallskvarn är, rent praktiskt i vardagen, att man slipper sopsortera. Det är det bästa vattenlåset du kan köpa för pengar. Rent generellt kan man säga att en matavfallskvarn klarar av att mala ner all mat förutom:

 • Mangokärnor
 • Råa fiskskinn
 • Kronärtskockor
 • Fläsk och nötben går att mala men det tar lång tid och blir ingen biogas. Fisk och fågelben fungerar utmärkt att mala.
 • Grenliknande växter – exempelvis tulpaner går bra, men rossjälkar går inte bra
 • Hårda skal som exempelvis musslor och ägg blir som sant och sätter igen vattenlås och avlopp

Rent generellt kan man säga att regeln man bör gå efter är att om man “kan äta det, så kan man köra det i avfallskvarnen”.

Efter det att maten har centrifugerats ner i små, millimeterstora bitar, skickas det vidare till reningsverket där det avskiljs för att därefter processas till biogas. Restprodukten blir till biomull som används för att förbättra jord inom odling och skogsbruk. En matavfallskvarn är därför ett alternativ till avfallspåsen, som är både miljövänligare och effektivare.

Restauranger och industrier

I kommersiella verksamheter finns andra regleringar angående vad som går att göra och inte, då volymerna är så mycket större än i vanliga hushåll. I kommersiella verksamheter är det vanligt förekommande att man arbetar med avskiljningsprocesser. Fettavskiljare är oftast obligatoriskt och dessa kan då kompletteras med en kvarn och en matavfallsavskiljare så har man ett komplett system som tar hand om matavfallet i verksamheten.

Nu lämnar vi över ordet till Joakim:

Joakim heter jag och kommer från ett företag som heter Matavfallssystem. Och vi jobbar med matavfallssystem, b.la matavfallskvarnar till hushåll. Vi vänder oss till konsumenter och stora byggbolag som behöver en lösning för att hantera matavfallet. Man kan kanske säga att vi konkurrerar med den här insamlingspåsen som man annars stoppar matavfallet i och som hämtas i en lastbil eller något.(bort)

Svensken genererar omkring 100 kilo matavfall per år. En viss del av avfallet är givetvis ofrånkomligt. Det bästa man kan göra är att köpa mindre mat, så att man slipper slänga mat överhuvudtaget. Om man räknar om de här volymerna och översätter det till containrar och deras lastkapacitet så får man ungefär 45 000 containrar. Så det är en containerrad från Göteborg till Malmö med matavfall som vi gemensamt genererar per år. Ungefär 40 % av en vanlig soppåse är matavfall och om man har en matavfallspåse så är siffran istället ungefär 30%.

Man har ju gjort plockanalyser i exempelvis Norra Djurgårdsstaden, som är ett slags miljöstadsdel i Stockholm där det är obligatoriskt med avfallskvarn och då kommit fram till att med avfallskvarn som insamlingsmetod så blir siffran istället ca 13% vilket beror på att det blir en omväg att slänga matavfallet i en påse istället för att låta kvarnen göra jobbet – det ska vara lätt att göra rätt! 

Vad är det som gäller med regleringar och dylikt på den svenska marknaden för avfallskvarnar?

För svensken i allmänhet är matavfallskvarnen en relativt ny företeelse. Lösningen är dock väldigt populär i bland annat USA. Det är först för nio år sedan, 2009, som det blev tillåtet att ha en matavfallskvarn i Stockholm. Då släppte man på förbudet som var, men man var tvungen att söka tillstånd på den tiden. Men det är ett kommunalt beslut, så varje kommun har sina regler – men man kan se att det börjar luckras upp uppe i landet. Speciellt efter det att Stockholm gick i bräschen, särskilt när man talar om nyproduktion där det på somliga håll, av miljöskäl, har blivit krav på det. Bland annat i byggs det nu hela bostadsområden i Malmö, Helsingborg, Järfälla och Stockholm där det är krav på avfallskvarn.

Det är ju inte bara en stor miljömässig vinst, utan också ett otroligt effektivt sätt att ta tillvara på utrymmet. Genom att använda sig av matavfallskvarn sjunker behovet av sopvolymen som ett soprum måste kunna svälja. Ofta ligger dessutom soprummen, av naturliga skäl, på gatuplan vilket också gör att man frigör extremt mycket dyr yta i stadskärnan genom att använda sig av matavfallskvarnar, yta som kan användas för till exempel butiker eller dylikt.

Matavfallet från matavfallskvarnen körs ju direkt ut på  det befintliga vattennätet som redan finns i gatan. Ett annat alternativ är att bygga ett separerande system, där man samlar upp matavfallet i avskiljare som är placerade i antingen källaren eller nedgrävda i backen och dessa töms sedan med en sugbil en gång i månaden. Det blir mycket mera yteffektivt och generera mindre tung trafik i bostadsområden och stadsmiljö.

Är det vanligt med matavfallskvarnar i USA?

Om man inte räknar med så kallade Trailer Park homes, det vill säga husvagnar som folk bor i, så har ungefär 60% av bostäderna matavfallskvarn. Då ska man också komma ihåg att Amerikanerna rent generellt inte har matavfallskvarn för att det är miljövänligt, utan för att det är en smidig lösning. Det är bekvämt helt enkelt.

När man byggde Hammarby Sjöstad i Stockholm,, så byggde man den första stora biogasklockan. Under själva projekteringstiden var det planerat för avfallskvarnar Hammarby Sjöstad men sen blev det inte så. Nu tror jag att det finns sju biogasanläggningar i Henriksdahl, och detta beräknas säkerställa produktionsbehovet de kommande åren.

Men om Amerikaner använder matavfallskvarnar av bekvämlighetsskäl, är det på grund av att man inte behöver sortera manuellt? Eller vad är den stora vinsten?

Oavsett vad man gör; om man hackar grönsaker, skalar potatis eller tar hand om disken så har du matavfall som kan återvinnas. Det enda du gör är att du sätter igång vattnet. Vattnet är transportmedlet, så du sätter igång kvarnen och så rivs det sönder och åker iväg som två-tre millimeter stora bitar i avloppet. Och risken för att det skulle orsaka stopp eller andra problem är nära nog noll om det inte finns ett byggfel i fastigheten, med tanke på att man spolar ner betydligt större objekt varje gång man går till damrummet och pudrar näsan – och det är samma rör det går via.

Så det här är det bästa vattenlås man kan köpa för pengar?

Om det är det bästa vattenlåset vet jag inte, men det är det otvivelaktigt mest effektiva sättet att sopsortera på – frivilligt eller ofrivilligt. Dessutom slipper man hålla på med kladdiga soppåsar och liknande, så det blir ju naturligt och enklare i vardagen.

Folk tror ofta att:

 1. Det sätter igen rören – vilket inte alls är sant. Tvärtom får man ett längre underhållsintervall. Man ska stamspola rören med jämna mellanrum för att fettet inte ska fästa vid rören, för då kan det uppstå en kemisk reaktion som fräter på rören. Till exempel finns det ju riktigt slitna gjutjärnsrör som har slitits till den grad att man kan köra en vanlig stiftpenna genom dem. Detsamma gäller för plaströr övertid också. När man istället kör med en matavfallskvarn så får man tryck och de små bitarna river bort fettet från sidorna – så med en kvarn installerad behöver man spola mer sällan än utan den.
 2. Skadedjur – En annan vanlig föreställning om matavfallskvarnar är att de lockar till sig mer skadedjur. Det är precis tvärtom där också. Gnagarna sitter oftast och gnager, de kan inte tillgodogöra sig näringen genom avloppsvattnet. Därför blir det i regel mindre skadedjur efter det att man installerat en matavfallskvarn.

Sammanfattningsvis kan man säga att med en matavfallskvarn blir det i stort sett omöjligt att inte sopsortera. Man slipper hålla på med kladdiga påsar och liknande och avfallssortering går automatiskt.

Hur snabbt går det att installera en avfallskvarn?

En standardinstallation går på ungefär en timme. I en nyproducerad lägenhet är givetvis förutsättningarna ofta enklare än i ett redan existerande hem. Ungefär 1 promille av fallen går inte att installera.

Det man gör är att man bygger om rören under disklådan och beroende på vilket system man har och hur det ser ut blir det lite annorlunda.

Skötsel då?

Det är väldigt enkelt att ta hand om den. Den rengör sig själv när man använder den. Det enda som man kan behöva göra då och då är att köra en näve is i den och det är det enda tillfället som man inte ska ha rinnande vatten.

Man kan också köra citronskivor i den, eller lite diskmedel ibland – det fräschar upp.

Den är dock i princip underhållsfri. Man ska dock tänka på matavfallskvarnen som på en vanlig människa – den gillar varierad föda. De största problemen som uppstår med en matavfallskvarn är att man ger den för ensidig kost. Till exempel om man matar den med 5 kilo pasta kan det blir problematiskt pga att man då gör om pastan till deg i röret. Ben går att köra, även om det inte finns någon större anledning, de gör sig bättre när man bränner soporna till fjärrvärmen.

Kan man köra kaffe i avfallskvarnen?

Det är egentligen inget problem för just kvarnen i sig, det är snarare i avloppet som det är problem. Kaffebönor innehåller olja, och den oljan kan sätta sig i själva avloppssystemet. Vid till exempel fik eller baristabarer kan man se att det blir olika typer av avlagringar i avloppsrören. Men det är inte några problem i ett hushåll, om man inte själv dricker industriella mängder kaffe.

Detsamma gäller äggskal. De innehåller mycket kalk som kan sedimenteras i avloppsnätet, vilket inte är speciellt bra. Det är bättre att köra dem i vanliga sopen.

Vad händer om man kör i något man inte bör ha i kranen? Så att det blir stopp i avfallskvarnen?

Man kan oftast köra maskinen bakåt eller ta upp det med andra verktyg. Man kan också lyfta på locket och titta på vad som finns inuti och försöka ta upp det – ofta så har det ju stannat just för att fastnar. Och då kan man ju lätt plocka upp det.

en avfallskvarn i köket

Vilka modeller är det som man ska välja?

Jag skulle säga att en bra kran kostar 4000 kronor och uppåt. Man kan givetvis hitta billigare varianter, men från den kostnaden och uppåt är vad man bör satsa på om man vill ha en kvarn som är tyst och av bra kvalitet.

I regel finns det två varianter av avfallskvarnar, kontinuerligt matade och satsmatade:

 • Kontinuerligt matade avfallskvarnar– och den sätter man helt enkelt igång och sedan kan man bara mata på så gott som det går. Fördelen med de här varianterna är att de har en högre kapacitet, och det går snabbare.
 • Satsmatade avfallskvarnar – I de här varianterna måste man lyfta på locket, stoppa in det som ska malas ner och sedan sätta igång den. Då kan man alltså skicka iväg en laddning i stöten. Fördelen med de satsmatade avfallskvarnarna jämte de kontinuerligt matade kvarnarna är framförallt säkerheten. 

Ibland är detta något som man kan se i filmer, hur den ”dumma blondinen” fastnar i matavfallskvarnen, och som folk är rädda för men det är i realiteten inget problem. Som med allt anat så handlar det om lite utbildning och vana. I USA finns inte ett enda bekräftat fall där det här har hänt, och där är ändå den här köksattiraljen mycket vanlig, ofta när den här diskussionen kommer upp står en köksmixer, vattenkokare och ett gäng knivar bredvid. Men det är kvarnen som hamnar i fokus.

Och med det tackar vi Joakim Andreini för att du tog dig tid! Om ni har några fler frågor om matavfallskvarnar, tveka inte att höra av er antingen till oss på Cyklande Rörmokaren.

Och med det tackar vi Joakim Andersson för sin tid! Om ni har några fler frågor om matavfallskvarnar, tveka inte att höra av er antingen till oss på Cyklande Rörmokaren eller Matavfallssystem.

Ni kan också läsa mer på vår mer generella sida om matavfallskvarnar.

Länk till artikeln: https://cyklanderrmökaren.se/avfallskvarnar-och-matavfallskvarnar/

Unikt system för matavfall

H+ kallas det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet utvecklas till blandad stad och ge plats för fyra stadsdelar. Först ut är den nya stadsdelen Oceanhamnen, där ett unikt matavfalls- och avloppssystem kommer att tas i drift.

De nya fastigheterna kommer att anslutas till tre olika rör; ett vakuumrör för toaletter, ett avloppsrör för bad, disk och tvätt och ett rör för kvarnat matavfall. Recycling har träffat Joakim Andreini på Matavfallssystem AB, som deltar i utvecklingen av systemet och kommer att leverera matavfallskvarnarna.

Källa: https://www.recyclingnet.se/article/view/598808/unikt_system_for_matavfall

Vi ses på Gastro Nord 24-27 April!

Tillsammans med ACO-Nordic kommer vi att visa system för hantering av matavfall. Det nya systemet Waste-Jet S, som är testat och godkänt i enlighet med Stockholm Vattens krav, anpassas efter kundens förutsättningar och behov.

Framtidens lösning för rationell, miljömässig och ekonomisk hantering av matavfall bygger på en eller flera avfallskvarnar kopplade till avskiljaranläggningar. Vi träffas i monter: A18:18

Välkommen

Färre råttor med avfallskvarn!

Skadedjur som råttor och gnagare minskar drastiskt när deras föda försvinner vilket såklart även minskar behovet av t.ex. råttgift i närområdet. Det är en vanlig missuppfattning att avfallskvarnar ökar mängden råttor i avloppssystemet men det är precis tvärt om då dessa är gnagare vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig de små bitar av matavfall som rinner i avloppsnätet. Mer om detta finns att läsa i flera rapporter som du kan hitta på vår hemsida

Läs mer här: http://www.alltombostad.se/rattsaneringarna-har-okat-kraftigt-121418/nyhet.html

Ekomat på köpet när bussen går på biogas

Svenskarna handlar ekologisk mat som aldrig förr. Förra året slogs rekordet i försäljning och tendensen pekar uppåt samtidigt som närodlat blir viktigare. Vad många inte tänker på är att produktion av biogas och närodlad ekologisk mat går hand i hand.

Fjolåret blev ett fantastiskt år för den ekologiska maten. Enligt oberoende Ekowebs marknadsrapport för svensk ekologisk livsmedelsmarknad blev 2017 ett nytt rekordår för försäljningen. Rapporten visar att ekomatens andel av livsmedelsförsäljningen nu uppgår till nästan 10 procent. Värdet av försäljningen har fyrdubblats på tio år!

När svenskarna efterfrågar mer ekologisk mat, ökar behovet av att producera maten effektivt. För att kunna göra det krävs tillgång till biogödsel, som är en värdefull restprodukt när biogas produceras av matavfall.

Så när du samlar in matavfall under diskbänken, åker till jobbet i biogasbuss och köper ekologisk mat i din matbutik – är du en del av samma kretslopp.

Tendensen är dessutom att allt fler som köper ekologiskt vill ha närproducerad mat. Den utvecklingen gör att behovet av ett lokalt kretslopp ökar.


Ofta tänker vi på biogas som bränsle i bilar och bussar. Men biogas är mer än ett bränsle, det är ett system för ett hållbart samhälle. Miljönyttorna märks inte bara i avgasröret, utan i stora delar av produktionskedjan.

Produktionen av fossila bränslen som diesel och bensin är helt och hållet miljöbelastande, till skillnad från biogasen som bland annat löser avfallsproblem och ekologiskt odlingsbehov medan den produceras. Det är rimligt att denna stora skillnad får genomslag i politiska beslut.

För att ansvariga politiker och myndigheter ska bli bättre på att uppmärksamma biogasens alla samhällsnyttor har vi utsett 2018 till biogasens år.

Källa: http://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/ekomat-paa-koepet-naer-bussen-gaar-paa-biogas/

Visste du?

 • 10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
 • En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73%.
 • Nästan 40% av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall som hade kunnat sorteras och återvunnits.
 • 2 kg matavfall ger kväve från biogödseln som räcker till för att odla havre till ca 18 portioner havregrynsgröt.
 • Det som är kvar i rötningstanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel som har ett fossilt ursprung. Vi får ett kretslopp både på energi till fordon och på näringsämnen till grödor.
 • Regeringens miljömål är att minst hälften av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2018. Minst 50% ska sorteras ut från hushåll, storkök, butiker och restauranger samt behandlas så att växtnäring kan tas tillvara. Dessutom ska minst 40% av matavfallet behandlas så att även energi kan tas tillvara.
 • Ca 35% av alla matrester slängs i onödan. Köp därför inte mer mat än du äter upp

Källa SÖRAB

Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman

 Med projektet H+ är Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman stora inspiratörer för framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem! De utvecklar och sprider dessutom viktig kunskap om hur kommunala och privata aktörer kan samarbeta för att bygga och driva sådana system, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet H+, Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid

Till år 2035 ska det gamla industriområdet i södra delen av Helsingborg omvandlas till fyra stadsdelar med tydlig miljöprofil, 5000 nya bostäder samt kontorslokaler, restauranger och affärer.

Helsingborgs stad analyserade befintliga och framtida system inom avfall, vatten, avlopp och energi tillsammans med Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) och NSVA. Samarbetet resulterar i ett unikt avloppssystem som använder avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring.

I det nya systemet används vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten och matavfallskvarnar för att ta vara på matavfall. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning. Det nya systemet gör det smidigare för de som bor i området, minskar behoven av tunga transporter i området och ger en ökad biogasproduktion. Dessutom skapar systemet förutsättningar för ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket och bidrar därmed till de nationella miljömålen.

Resestipendium och en toalett i Filippinerna

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut på Vatten Avlopp Kretslopp den 22 mars och utgörs av 20 000 kr i resestipendium och en toalett i Filippinerna genom föreningen Toaletter Utan Gränser. Dessutom får vinnaren en guldkanna och ett hedersdiplom.

– Priset känns som en bekräftelse på att allt arbete vi lagt ner uppskattas av många och jag hoppas att vi i Helsingborg kan inspirera andra, samtidigt som vi bidrar till att utvecklingen tar ett litet steg framåt mot hållbarare systemlösningar, säger Marinette Hagman på NSVA.

Ur juryns motivering:

”Helsingborgs Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygger genom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Projektet genomförs med en gemensam vision och i nära samarbete med stadens planeringsavdelning, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) och andra kommunala bolag. NSVA:s arbete med att utreda och planera för, och informera bl.a. byggherrarna om, ett sorterande avloppssystem har givit mycket kunskap om framtidens hållbara VA-försörjning vilket är av stort värde för kommuner och aktörer i Sverige och internationellt. […] ”

Juryn består av:

 • Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU
 • Erik Kärrman, gruppchef för Urban Water Management inom RISE Research Institutes of Sweden
 • Anders Finnson, ansvarig för avlopp, miljö och Revaq på Svenskt Vatten
 • Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige
 • Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun
 • Jan Eksvärd, Senior Expert hållbar utveckling på Inspire Action & Research AB

Mer information hittar du på www.vattenavloppkretslopp.se/avlopp-kretsloppspriset/

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.