Vi ses på Gastro Nord 24-27 April!

Tillsammans med ACO-Nordic kommer vi att visa system för hantering av matavfall. Det nya systemet Waste-Jet S, som är testat och godkänt i enlighet med Stockholm Vattens krav, anpassas efter kundens förutsättningar och behov.

Framtidens lösning för rationell, miljömässig och ekonomisk hantering av matavfall bygger på en eller flera avfallskvarnar kopplade till avskiljaranläggningar. Vi träffas i monter: A18:18

Välkommen

Färre råttor med avfallskvarn!

Skadedjur som råttor och gnagare minskar drastiskt när deras föda försvinner vilket såklart även minskar behovet av t.ex. råttgift i närområdet. Det är en vanlig missuppfattning att avfallskvarnar ökar mängden råttor i avloppssystemet men det är precis tvärt om då dessa är gnagare vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig de små bitar av matavfall som rinner i avloppsnätet. Mer om detta finns att läsa i flera rapporter som du kan hitta på vår hemsida

Läs mer här: http://www.alltombostad.se/rattsaneringarna-har-okat-kraftigt-121418/nyhet.html

Ekomat på köpet när bussen går på biogas

Svenskarna handlar ekologisk mat som aldrig förr. Förra året slogs rekordet i försäljning och tendensen pekar uppåt samtidigt som närodlat blir viktigare. Vad många inte tänker på är att produktion av biogas och närodlad ekologisk mat går hand i hand.

Fjolåret blev ett fantastiskt år för den ekologiska maten. Enligt oberoende Ekowebs marknadsrapport för svensk ekologisk livsmedelsmarknad blev 2017 ett nytt rekordår för försäljningen. Rapporten visar att ekomatens andel av livsmedelsförsäljningen nu uppgår till nästan 10 procent. Värdet av försäljningen har fyrdubblats på tio år!

När svenskarna efterfrågar mer ekologisk mat, ökar behovet av att producera maten effektivt. För att kunna göra det krävs tillgång till biogödsel, som är en värdefull restprodukt när biogas produceras av matavfall.

Så när du samlar in matavfall under diskbänken, åker till jobbet i biogasbuss och köper ekologisk mat i din matbutik – är du en del av samma kretslopp.

Tendensen är dessutom att allt fler som köper ekologiskt vill ha närproducerad mat. Den utvecklingen gör att behovet av ett lokalt kretslopp ökar.


Ofta tänker vi på biogas som bränsle i bilar och bussar. Men biogas är mer än ett bränsle, det är ett system för ett hållbart samhälle. Miljönyttorna märks inte bara i avgasröret, utan i stora delar av produktionskedjan.

Produktionen av fossila bränslen som diesel och bensin är helt och hållet miljöbelastande, till skillnad från biogasen som bland annat löser avfallsproblem och ekologiskt odlingsbehov medan den produceras. Det är rimligt att denna stora skillnad får genomslag i politiska beslut.

För att ansvariga politiker och myndigheter ska bli bättre på att uppmärksamma biogasens alla samhällsnyttor har vi utsett 2018 till biogasens år.

Källa: http://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/ekomat-paa-koepet-naer-bussen-gaar-paa-biogas/

Visste du?

 • 10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
 • En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73%.
 • Nästan 40% av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall som hade kunnat sorteras och återvunnits.
 • 2 kg matavfall ger kväve från biogödseln som räcker till för att odla havre till ca 18 portioner havregrynsgröt.
 • Det som är kvar i rötningstanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel som har ett fossilt ursprung. Vi får ett kretslopp både på energi till fordon och på näringsämnen till grödor.
 • Regeringens miljömål är att minst hälften av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2018. Minst 50% ska sorteras ut från hushåll, storkök, butiker och restauranger samt behandlas så att växtnäring kan tas tillvara. Dessutom ska minst 40% av matavfallet behandlas så att även energi kan tas tillvara.
 • Ca 35% av alla matrester slängs i onödan. Köp därför inte mer mat än du äter upp

Källa SÖRAB

Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman

 Med projektet H+ är Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman stora inspiratörer för framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem! De utvecklar och sprider dessutom viktig kunskap om hur kommunala och privata aktörer kan samarbeta för att bygga och driva sådana system, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet H+, Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid

Till år 2035 ska det gamla industriområdet i södra delen av Helsingborg omvandlas till fyra stadsdelar med tydlig miljöprofil, 5000 nya bostäder samt kontorslokaler, restauranger och affärer.

Helsingborgs stad analyserade befintliga och framtida system inom avfall, vatten, avlopp och energi tillsammans med Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) och NSVA. Samarbetet resulterar i ett unikt avloppssystem som använder avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring.

I det nya systemet används vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten och matavfallskvarnar för att ta vara på matavfall. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning. Det nya systemet gör det smidigare för de som bor i området, minskar behoven av tunga transporter i området och ger en ökad biogasproduktion. Dessutom skapar systemet förutsättningar för ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket och bidrar därmed till de nationella miljömålen.

Resestipendium och en toalett i Filippinerna

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut på Vatten Avlopp Kretslopp den 22 mars och utgörs av 20 000 kr i resestipendium och en toalett i Filippinerna genom föreningen Toaletter Utan Gränser. Dessutom får vinnaren en guldkanna och ett hedersdiplom.

– Priset känns som en bekräftelse på att allt arbete vi lagt ner uppskattas av många och jag hoppas att vi i Helsingborg kan inspirera andra, samtidigt som vi bidrar till att utvecklingen tar ett litet steg framåt mot hållbarare systemlösningar, säger Marinette Hagman på NSVA.

Ur juryns motivering:

”Helsingborgs Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygger genom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Projektet genomförs med en gemensam vision och i nära samarbete med stadens planeringsavdelning, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) och andra kommunala bolag. NSVA:s arbete med att utreda och planera för, och informera bl.a. byggherrarna om, ett sorterande avloppssystem har givit mycket kunskap om framtidens hållbara VA-försörjning vilket är av stort värde för kommuner och aktörer i Sverige och internationellt. […] ”

Juryn består av:

 • Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU
 • Erik Kärrman, gruppchef för Urban Water Management inom RISE Research Institutes of Sweden
 • Anders Finnson, ansvarig för avlopp, miljö och Revaq på Svenskt Vatten
 • Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige
 • Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun
 • Jan Eksvärd, Senior Expert hållbar utveckling på Inspire Action & Research AB

Mer information hittar du på www.vattenavloppkretslopp.se/avlopp-kretsloppspriset/

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Matavfallssystem på Vinnovas programkonferens

Två givande och intensiva dagar i Vinnovas regi med fokus internationalisering och Agenda 2030.

Spännande och lärorikt att ta del av hur andra utvecklingsprojekt arbetar.

Nu är det full fart framåt för Matavfallssystems och ACO-Nordics sorterande system för matavfallslösningar för hushåll och kommersiell verksamhet!

Vi ses på Nordbygg 10 – 13 April!

Tillsammans med vår partner ACO-Nordic kommer vi att visa system för hantering av matavfall. Det nya systemet Waste-Jet S, som är testat och godkänt i enlighet med Stockholm Vattens krav, anpassas efter kundens förutsättningar och behov.

Framtidens lösning för rationell, miljömässig och ekonomisk hantering av matavfall bygger på en eller flera avfallskvarnar kopplade till avskiljaranläggningar. Vi träffas i monter A13:41

Välkommen

Hellre avfallskvarn än brun påse

Bild: Lasse Edwartz

Det var onekligen med ett löjets skimmer som den förståndige direktören för Uddevallas energiföretag i lördagens tidning gjorde gällande att alla medborgare snart skulle inordnas i ett nytt sätt att omhänderta sitt organiska avfall. Inte nog med att det ska läggas i en särskild för ändamålet tillhandahållen brun tunna som alla redan i dag måste ha på sin tomt, utan det ska också packas försiktigt i en liten brun papperspåse på en bädd av omsorgsfullt ihopvikt hushållspapper.

Läs också: Nytt system för matavfallet

Den vänlige direktören nämnde inte om hushållspappret skulle vara mönstrat, i någon särskild kulör eller om det möjligen kunde fungera med vanligt oblekt. Klok som han är betonade han att det nog sannolikt kommer att uppstå problem för den som lägger något blött i den bruna av återvunnet papper framställda påsen om nu någon enda stackars abonnent där ute i sopdistriktet inte själv kunnat dra den slutsatsen.

För att råda bot på problemet funderar han på om det kanske kunde vara lämpligt att först torka soporna i ett durkslag över diskbänken. Vilken enastående idé!

Vi här ute i sopdistriktet kan nu exklusivt upplysa direktören om att det kommer att uppstå en del problem för de av oss här ute som vågar oss på att praktisera denna konst. Att torka sopor på diskbänken lockar till sig bananflugor, möss, larver och andra ovälkomna gäster i så stor omfattning att det kommer att bli ett allvarligt hälsoproblem. För att inte tala om odören som uppstår när man i juli månad ska torka fiskrenset från några nyfångade makrillar.

Och hur går det när vi ska ha barnkalas och har tio barn hemma. Måste jag köpa fler durkslag då, eller ska jag kanske slänga in hela rasket i torktumlaren?

Vi ute i sopdistriktet ställer inte upp på vad som helst och jag kan försäkra bolagsdirektören och andra av miljöargument berörda om att ingen någonsin kommer att se mig torka några sopor på min diskbänk. Jag har skaffat en avfallskvarn som mal ner hela rasket och spolar ut det i det kommunala avloppsnätet. Bananskal, gammal grönsakssoppa, räkskal och fiskrens blir tillsammans med vatten en finfördelad sörja som kan omvandlas till biogas om man vill. Rent och snyggt och utan några flugor, möss eller annan ohyra.

Jag vet mycket väl att det är strängeligen förbjudet. Det står klart och tydligt uttryckt i avloppsreglementet som jag noga läst. Men vi är många här ute som liksom jag inte finner någon mening med att pyssla om vår morotsblast och mögliga brödskivor. Vi har dessutom familjer med barn som äter en hel del varje dag. Vi har annat att göra helt enkelt. Efter lördagens stora nyhet kan vi nog vara eniga om att avfallskvarnsförsäljningen kommer att ta rejäl fart i Uddevalla med omnejd.

För övrigt föreslår jag att nästa gång energidirektören kommer med ett förslag som syftar till att göra vår miljö bättre ska han dessförinnan bytt ut de gamla dieseldrivna sopbilarna till några som drivs av biogas. Då blir direktörens påbud om att samla material till biogasproduktion mer trovärdiga om det nu är som han säger, att vi gör det för miljöns skull.

Vänligen,

En abonnent

Källa: bohuslaningen.se

Läs artikeln här!

CAD-nyheter för avfallskvarnar

BIMobject AB (“BIMobject”) meddelar idag att formaten STL för 3D-printing och Virtual Reality-formatet FBX gjorts tillgängliga för BIMscript® & LENA, en lösning för skapande av digitala byggprodukter. Från och med idag kommer alla produkter som skapas i BIMscript® & LENA automatiskt att finnas tillgängliga i dessa filformat. Filformaten ger ökat värde och fler möjligheter för tillverkare, utvecklare och designers.

Matavfallssystem utvecklar självsorterande system för Helsingborg H+

Med hjälp av den självsorterande avfallskvarnen “the Switch” sorteras matavfallet redan i köket. Via separata avloppsrör transporteras matavfallet hela vägen till biogasanläggningen vid reningsverket. Av det helt rena matavfallet framställs miljövänlig biogas och restprodukten kan därefter återföras till åkermark i form av biogödsel.

Systemet har tidigare vunnit pris i Energimyndigheten och Vinnovas tävling för att minimera och nyttiggöra avfall.

Läs mer på SVT