Matavfallssystem på Vinnovas programkonferens

Två givande och intensiva dagar i Vinnovas regi med fokus internationalisering och Agenda 2030.

Spännande och lärorikt att ta del av hur andra utvecklingsprojekt arbetar.

Nu är det full fart framåt för Matavfallssystems och ACO-Nordics sorterande system för matavfallslösningar för hushåll och kommersiell verksamhet!

Vi ses på Nordbygg 10 – 13 April!

Tillsammans med vår partner ACO-Nordic kommer vi att visa system för hantering av matavfall. Det nya systemet Waste-Jet S, som är testat och godkänt i enlighet med Stockholm Vattens krav, anpassas efter kundens förutsättningar och behov.

Framtidens lösning för rationell, miljömässig och ekonomisk hantering av matavfall bygger på en eller flera avfallskvarnar kopplade till avskiljaranläggningar. Vi träffas i monter A13:41

Välkommen

Hellre avfallskvarn än brun påse

Bild: Lasse Edwartz

Det var onekligen med ett löjets skimmer som den förståndige direktören för Uddevallas energiföretag i lördagens tidning gjorde gällande att alla medborgare snart skulle inordnas i ett nytt sätt att omhänderta sitt organiska avfall. Inte nog med att det ska läggas i en särskild för ändamålet tillhandahållen brun tunna som alla redan i dag måste ha på sin tomt, utan det ska också packas försiktigt i en liten brun papperspåse på en bädd av omsorgsfullt ihopvikt hushållspapper.

Läs också: Nytt system för matavfallet

Den vänlige direktören nämnde inte om hushållspappret skulle vara mönstrat, i någon särskild kulör eller om det möjligen kunde fungera med vanligt oblekt. Klok som han är betonade han att det nog sannolikt kommer att uppstå problem för den som lägger något blött i den bruna av återvunnet papper framställda påsen om nu någon enda stackars abonnent där ute i sopdistriktet inte själv kunnat dra den slutsatsen.

För att råda bot på problemet funderar han på om det kanske kunde vara lämpligt att först torka soporna i ett durkslag över diskbänken. Vilken enastående idé!

Vi här ute i sopdistriktet kan nu exklusivt upplysa direktören om att det kommer att uppstå en del problem för de av oss här ute som vågar oss på att praktisera denna konst. Att torka sopor på diskbänken lockar till sig bananflugor, möss, larver och andra ovälkomna gäster i så stor omfattning att det kommer att bli ett allvarligt hälsoproblem. För att inte tala om odören som uppstår när man i juli månad ska torka fiskrenset från några nyfångade makrillar.

Och hur går det när vi ska ha barnkalas och har tio barn hemma. Måste jag köpa fler durkslag då, eller ska jag kanske slänga in hela rasket i torktumlaren?

Vi ute i sopdistriktet ställer inte upp på vad som helst och jag kan försäkra bolagsdirektören och andra av miljöargument berörda om att ingen någonsin kommer att se mig torka några sopor på min diskbänk. Jag har skaffat en avfallskvarn som mal ner hela rasket och spolar ut det i det kommunala avloppsnätet. Bananskal, gammal grönsakssoppa, räkskal och fiskrens blir tillsammans med vatten en finfördelad sörja som kan omvandlas till biogas om man vill. Rent och snyggt och utan några flugor, möss eller annan ohyra.

Jag vet mycket väl att det är strängeligen förbjudet. Det står klart och tydligt uttryckt i avloppsreglementet som jag noga läst. Men vi är många här ute som liksom jag inte finner någon mening med att pyssla om vår morotsblast och mögliga brödskivor. Vi har dessutom familjer med barn som äter en hel del varje dag. Vi har annat att göra helt enkelt. Efter lördagens stora nyhet kan vi nog vara eniga om att avfallskvarnsförsäljningen kommer att ta rejäl fart i Uddevalla med omnejd.

För övrigt föreslår jag att nästa gång energidirektören kommer med ett förslag som syftar till att göra vår miljö bättre ska han dessförinnan bytt ut de gamla dieseldrivna sopbilarna till några som drivs av biogas. Då blir direktörens påbud om att samla material till biogasproduktion mer trovärdiga om det nu är som han säger, att vi gör det för miljöns skull.

Vänligen,

En abonnent

Källa: bohuslaningen.se

Läs artikeln här!

CAD-nyheter för avfallskvarnar

BIMobject AB (“BIMobject”) meddelar idag att formaten STL för 3D-printing och Virtual Reality-formatet FBX gjorts tillgängliga för BIMscript® & LENA, en lösning för skapande av digitala byggprodukter. Från och med idag kommer alla produkter som skapas i BIMscript® & LENA automatiskt att finnas tillgängliga i dessa filformat. Filformaten ger ökat värde och fler möjligheter för tillverkare, utvecklare och designers.

Matavfallssystem utvecklar självsorterande system för Helsingborg H+

Med hjälp av den självsorterande avfallskvarnen “the Switch” sorteras matavfallet redan i köket. Via separata avloppsrör transporteras matavfallet hela vägen till biogasanläggningen vid reningsverket. Av det helt rena matavfallet framställs miljövänlig biogas och restprodukten kan därefter återföras till åkermark i form av biogödsel.

Systemet har tidigare vunnit pris i Energimyndigheten och Vinnovas tävling för att minimera och nyttiggöra avfall.

Läs mer på SVT

Varför skall man skaffa en avfallskvarn från Matavfallssystem?

Avfallskvarnen har blivit ett praktiskt och populärt hjälpmedel i hemmen. Särskilt i storstäder och äldre bebyggelse som ett alternativ till att sopsortera och där det kan vara trångt och bökigt att få plats med moderna soprum.
Sveriges regering har gemensamt beslutat om ett insamlingsmål för matavfallet i vårt land. T.o.m 2018 ska hela 50% av allt matavfall samlas in för att sedan processas till biogas. Det är respektive kommun som beslutar kring de olika metoderna och i större städer blir det nu allt mer vanligt att det är krav på avfallskvarn som insamlingsmetod, exempel är t.ex. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Oceanhamnen i Helsingborg och området Sorgenfri i Malmö.

Fördelen med avfallskvarnar är att de är smidiga att använda, förenklar hushållsarbetet och har en högre insamlingsgrad än alternativa system – det är helt enkelt ”Lätt att göra Rätt”.

Läs mer här!

Matavfallssystem AB pristagare i RE: SOURCE innovationstävling.

Under hösten utlyste RE:SOURCE – Energimyndigheten, Vinnova och Formas plattform för Strategiska Innovationsprogram – en innovationstävling för att minimera och nyttiggöra avfall.

”Vi deltar i utvecklingsprojektet MACRO och genom det nätverket fick vi tips om RE:SOURCE tävlingen” säger Joakim Andreini, vd på Matavfallssystem.

Utvecklingsprojekt ”The Switch” är ett system för insamling och återvinning av matavfall i flerbostadshus. Sorterande avfallskvarnar i diskhon kopplade till en avskiljartank i källaren eller en separat avloppsledning kopplad till reningsverket. Tanken töms månadsvis med sugbil och transporteras sedan till återvinningsanläggningen.

”Systemet uppfyller framtidens högt ställda krav på rationell, miljövänlig och resurseffektiv insamling av matavfall” berättar Joakim Andreini och fortsätter: ”Sverige ligger i ett globalt perspektiv i den absoluta framkanten när det gäller resurseffektiv insamling av matavfall. Vi ser en starkt ökande efterfrågan från flera olika aktörer som exempelvis kommuner, arkitekter och proaktiva fastighetsägare.”

Marinette Hagman – forsknings och utvecklingsansvarig för NSVA säger: ”Helsingborgs stad har höga ambitioner för den nya stadsdelen i H+. För att nå uppsatta mål behöver vi tänka nytt och därför planeras nya systemlösningar i området. De nya systemet är världsunikt och liknande system finns endast i större skala på ett fåtal ställen i Europa.”

Helsingborg H+ är ett av de områden där Switch-systemet är aktuellt.

oceanhamnen-avloppsflode

Det nya systemet använder minimalt med vatten, optimerar transporterna och ger en helt ren fraktion som efter biogasproduktionen kan återföras till ex KRAV-odling. Matavfallsinsamling med avfallskvarn har visat sig vara den metod som genererar högst insamlad volym/ person.

Prissumman på 100 000:- kommer att användas till utveckling och PR.

Kul dag på jobbet!

Idag har vi driftsatt Sveriges modernaste matavfallssystem. Anläggningen är  utrustad med bl.a  automatiskt högtrycksrengöring, återfyllningssystem och fjärrstyrt tömning.

Anläggningen är utrustad med den största avfallskvarnen från IMC och finns installerad i COOP:s nya butik Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden.