Studiebesök på Henriksdal

I veckan var vi på ett intressant och givande studiebesök på Henriksdals reningsverk. Allt matavfall som samlas in, med bl.a. matkvarnar, processas till biogas i rötkamrarna och används sedan t.ex. till drift av stadens stadsbussar. Kapaciteten i de 7 kamrarna beräknas räcka till 2040 för allt rötbart avfall som kommer att samlas in.