Matavfallssystem utvald deltagare i MACRO projektet!

Som en av två teknikutvecklare har Matavfallssystem AB blivit utvald som deltagare i MACRO projektet.

Matavfallssystem AB:s uppdrag är att ta fram sorterande och vatteneffektiva uppsamlingssystem för flerbostadshus.

Projektet har nyligen erhållit stöd från VINNOVA med målet ”Utveckling av hållbara, robusta system för tillvaratagande och förädling av stadens organiska restprodukter ska ge goda förutsättningar för matens kretslopp.” Övriga deltagare är Avfall Sverige, JTI, Stockholms Stad, Mälarenergi, Kommunalteknik, m.fl.

Projektets sammanfattning
Det organiska avfallet från hushållet, mat- och toalettavfall, innehåller resurser som näring och mullbildande ämnen som bör återföras till åkermark och utgör en resurs för energiproduktion. Projektet ´MACRO MAt i Cirkulära RObusta system´ har som målsättning att under tiden för ett steg 2-projekt, utveckla system och teknik för den tätbebyggda storstaden som i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i H+ Helsingborg. Under denna tid kommer hus och lokal infrastruktur för hantering av matavfall och avloppsströmmar färdigställas.

Läs mer på:

http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Norra-Djurgardsstaden-/Avfallsprojektet-MACRO-far-forskningsmedel/

Dela Inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *