Två tredjedelar felsorterat i svenskarnas soppåsar enligt Avfall Sverige.

Endast 47% av matavfallet är rätt sorterat i lägenhetshushåll som har källsortering av matavfall. Detta enligt en sammanställning av plockanalyser som Avfall Sverige har gjort.

Det innebär att 53% av matavfallet hamnar på fel ställe, oftast går det till förbränning. Motsvarande siffra för områden som har installerat matavfallskvarn är 13%.