Matavfallssystem AB pristagare i RE: SOURCE innovationstävling.

Under hösten utlyste RE:SOURCE – Energimyndigheten, Vinnova och Formas plattform för Strategiska Innovationsprogram – en innovationstävling för att minimera och nyttiggöra avfall.

”Vi deltar i utvecklingsprojektet MACRO och genom det nätverket fick vi tips om RE:SOURCE tävlingen” säger Joakim Andreini, vd på Matavfallssystem.

Utvecklingsprojekt ”The Switch” är ett system för insamling och återvinning av matavfall i flerbostadshus. Sorterande avfallskvarnar i diskhon kopplade till en avskiljartank i källaren eller en separat avloppsledning kopplad till reningsverket. Tanken töms månadsvis med sugbil och transporteras sedan till återvinningsanläggningen.

”Systemet uppfyller framtidens högt ställda krav på rationell, miljövänlig och resurseffektiv insamling av matavfall” berättar Joakim Andreini och fortsätter: ”Sverige ligger i ett globalt perspektiv i den absoluta framkanten när det gäller resurseffektiv insamling av matavfall. Vi ser en starkt ökande efterfrågan från flera olika aktörer som exempelvis kommuner, arkitekter och proaktiva fastighetsägare.”

Marinette Hagman – forsknings och utvecklingsansvarig för NSVA säger: ”Helsingborgs stad har höga ambitioner för den nya stadsdelen i H+. För att nå uppsatta mål behöver vi tänka nytt och därför planeras nya systemlösningar i området. De nya systemet är världsunikt och liknande system finns endast i större skala på ett fåtal ställen i Europa.”

Helsingborg H+ är ett av de områden där Switch-systemet är aktuellt.

oceanhamnen-avloppsflode

Det nya systemet använder minimalt med vatten, optimerar transporterna och ger en helt ren fraktion som efter biogasproduktionen kan återföras till ex KRAV-odling. Matavfallsinsamling med avfallskvarn har visat sig vara den metod som genererar högst insamlad volym/ person.

Prissumman på 100 000:- kommer att användas till utveckling och PR.

Dela Inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *