Färre råttor med avfallskvarn!

Skadedjur som råttor och gnagare minskar drastiskt när deras föda försvinner vilket såklart även minskar behovet av t.ex. råttgift i närområdet. Det är en vanlig missuppfattning att avfallskvarnar ökar mängden råttor i avloppssystemet men det är precis tvärt om då dessa är gnagare vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig de små bitar av matavfall som rinner i avloppsnätet. Mer om detta finns att läsa i flera rapporter som du kan hitta på vår hemsida

Läs mer här: http://www.alltombostad.se/rattsaneringarna-har-okat-kraftigt-121418/nyhet.html

Dela Inlägg