Vår nya sorterande avfallskvarn “The Switch

Med vår nya självsorterande avfallskvarn the Switch tar vi steget in i framtidens matavfallshantering. När matavfallet mals i avfallskvarnen  styrs flödet automatiskt till ett separat avloppsrör som är anslutet till en separationstank som sedan töms 1 gång per månad. Genom att separera matavfallet får man en ren och högvördig matavfallsfraktion som används till framställning av biogas och biomull.

Genom att placera avskiljartanken på i källare eller under mark kan värdefull yta användas till annat än avfallshantering.

Kontakta Joakim Andreini för mer information om framtidens matavfallssortering i flerfamiljsfastigheter.

Den 27:e November är det slutkonferens för MaCRo och vi kommer att redovisa vårt arbete med vår nya sorterande avfallskvarn “The Switch

27 november 2018, Slutkonferens för Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system

Källa: https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/

Anmäl er till ett seminarium om ni är intresserade av att veta mer om förutsättningar för införande av sorterande avloppssystem i storstad och omvandlingsområden.

Ni kommer att få lyssna på Anders Wijkman som talar om framtidens avloppssystem, seminariet kommer avslutas med en dialog av inbjudna politiker som diskuterar framtidens avloppssystem. Vi kommer även ta del av lärdomar från städer i Sverige samt utomlands.

En kort introduktionsfilmen om MACRO-projektet hittar ni här: https://youtu.be/i4FXrocH4ok
Läs mer om projektet på MACROs hemsida här: www.macrosystem.se

Datum: 27 november 2018
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen, Stockholm (länk till karta)
Pris: 500 kr inkl. moms (självkostnadspris)
Sista anmälningsdag: 12 november 2018 eller när seminariet är fullbokat.

Arrangör: Stockholms stads exploateringskontor tillsammans med MACRO-projektets övriga parter och VA-guiden.