Vår nya sorterande avfallskvarn “The Switch

Med vår nya självsorterande avfallskvarn the Switch tar vi steget in i framtidens matavfallshantering. När matavfallet mals i avfallskvarnen  styrs flödet automatiskt till ett separat avloppsrör som är anslutet till en separationstank som sedan töms 1 gång per månad. Genom att separera matavfallet får man en ren och högvördig matavfallsfraktion som används till framställning av biogas och biomull.

Genom att placera avskiljartanken på i källare eller under mark kan värdefull yta användas till annat än avfallshantering.

Kontakta Joakim Andreini för mer information om framtidens matavfallssortering i flerfamiljsfastigheter.

Den 27:e November är det slutkonferens för MaCRo och vi kommer att redovisa vårt arbete med vår nya sorterande avfallskvarn “The Switch

Dela Inlägg