Minimässa med fastighetsägare och byggherrar.

I fredags presenterade vi vårt nya separerande matavfallssystem med sorterande avfallskvarn – The Switch. Ett stort intresse för cirkulär hantering av matavfallet  och denna nya innovativa lösning som löser framtidens insamlingsutmaning.

Vår nya sorterande avfallskvarn “The Switch

Med vår nya självsorterande avfallskvarn the Switch tar vi steget in i framtidens matavfallshantering. När matavfallet mals i avfallskvarnen  styrs flödet automatiskt till ett separat avloppsrör som är anslutet till en separationstank som sedan töms 1 gång per månad. Genom att separera matavfallet får man en ren och högvördig matavfallsfraktion som används till framställning av biogas och biomull.

Genom att placera avskiljartanken på i källare eller under mark kan värdefull yta användas till annat än avfallshantering.

Kontakta Joakim Andreini för mer information om framtidens matavfallssortering i flerfamiljsfastigheter.

Den 27:e November är det slutkonferens för MaCRo och vi kommer att redovisa vårt arbete med vår nya sorterande avfallskvarn “The Switch

27 november 2018, Slutkonferens för Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system

Källa: https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/

Anmäl er till ett seminarium om ni är intresserade av att veta mer om förutsättningar för införande av sorterande avloppssystem i storstad och omvandlingsområden.

Ni kommer att få lyssna på Anders Wijkman som talar om framtidens avloppssystem, seminariet kommer avslutas med en dialog av inbjudna politiker som diskuterar framtidens avloppssystem. Vi kommer även ta del av lärdomar från städer i Sverige samt utomlands.

En kort introduktionsfilmen om MACRO-projektet hittar ni här: https://youtu.be/i4FXrocH4ok
Läs mer om projektet på MACROs hemsida här: www.macrosystem.se

Datum: 27 november 2018
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen, Stockholm (länk till karta)
Pris: 500 kr inkl. moms (självkostnadspris)
Sista anmälningsdag: 12 november 2018 eller när seminariet är fullbokat.

Arrangör: Stockholms stads exploateringskontor tillsammans med MACRO-projektets övriga parter och VA-guiden.

RE:Source innovationstävling har öppnat nya möjligheter för mindre företag

Prispengar från förra årets innovationstävling har gjort att flera företag vågat ta steg framåt i utvecklingen av nya produkter. Tre av företagen har en sak gemensamt: mat.

RE:Source höll i början av 2017 en tävling för företag och organisationer med idéer som kan leda till mindre avfall eller göra att vi använder det på ett bättre sätt.

Ett av företagen som vann och fick 100 000 kronor var Ideando, som har utvecklat en tratt för återvinning av matfett i hushåll. Den monteras på en vanlig PET-flaska och på så sätt kan man enkelt samla in stekfett och överbliven matolja. Det finns två fördelar; dels bidrar inte fettet till att avloppsnätet slammar igen, dels kan fettet återvinnas och användas till exempelvis framställning av biobränsle.

Miljöskåp har placerats ut

Karin Sundby, verksamhetsledare Ideando.

Prispengarna från innovationstävlingen har Ideando till stor del använt till att få igång insamlingen av matfett vid särskilda miljöskåp som placerats ut i pilotkommuner.

– Vi körde igång i maj förra året, i Nyköping och på Öckerö, berättar Karin Sundby, verksamhetsledare på Ideando.

Insamlingen av avfall sker sedan med hjälp av Samhall. Hittills har man samlat in närmare fem ton matfett, som har blivit biodiesel.

– Vi har även använt pengarna till att göra en allmän informationsfilm som kommuner kan använda, berättar Karin Sundby.

Här kan du se filmen om Miljötratten och Miljöskåpen

Hon tror att fler kommuner kommer att nappa på idén.

– Om ett år hoppas jag att det är ett tiotal kommuner som är igång.

Särskilt avlopp för matavfall

Joakim Andreini, vd Matavfallssystem.

Ett annat av företagen som fick pris i tävlingen sysslar också med rester från matlagning. Stockholmsbaserade Matavfallssystem har utvecklat både produkter och systemlösningar för matavfall. Avfallskvarnen The Switch kan separera matavfall i diskhon och automatiskt sortera det vidare, antingen till en uppsamlingstank i lägenheten, eller till en separat matavloppsledning i fastigheten.

– Prispengarna är en uppmuntran, som gör att man orkar. Vi är ett litet företag med fyra anställda. Det har också gjort att man kan ta ut svängarna lite mer, man orkar marknadsföra mer, säger vd Joakim Andreini.

Företaget har nu utvecklat den fjärde prototypen av den självsorterande matavfallskvarnen som avses att levereras till det nya bostadsområdet H+ i Helsingborg, där separata matavfallsavlopp är installerade i husen.

Gemensamma beställningar

Företaget Pool.farm fick tillsammans med Movebybike och Soppköket pengar för att utveckla en plattform för beställningar av framför allt mat. Tanken är att privatpersoner kan gå ihop och beställa gemensamt från en leverantör.


Corentin de Tregomain, vd för Pool.farm

– Det kostar mer energi och transporter om man köper som individ. Ett exempel är Ekobonden som via plattformen kan nå 12 kunder med samma leverans, säger Corentin de Tregomain, vd för Pool.farm.

Pool.farm har idag cirka 15 leverantörer, mestadels i Stockholm, och man arbetar just nu med att kontinuerligt förbättra användarvänligheten för beställarna.

– Vi fokuserar mest på mat. Det finns ett behov bland små leverantörer och Krav-odlare att nå kunder när man inte levererar till de stora matkedjorna.

Nytt initiativ driver mot förnybar gas

Efterfrågan på biogas fortsätter att växa inom svensk industri och till transportsektorn.

Som ett steg i att påskynda utvecklingen av förnybar gas tar Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, nu initiativ till att mäta hur användningen av biogas utvecklas i stamnätet. Initiativet, Gasbarometern, genomförs tillsammans med branschen och ska ge svar på hur mycket biogas som används och hur efterfrågan i olika sektorer utvecklas.

Läs också: Utredning om svensk biogas

Gasbarometern visar att användningen av biogas har ökat kontinuerligt de senaste åren. Under 2017 uppgick andelen biogas i Swedegas nät till 10,4 procent, dvs en tredubbling jämfört med 2016 (3,6%) Prognosen för 2018 visar att användningen av biogas kommer att fortsätta öka.

Målet för Swedegas är att nå 30 procent förnybar gas till år 2030 och 100 procent förnybar gas till år 2050. 

Sverige är idag världsledande på biogas och 86 procent av fordonsgasen bestod 2017 av biogas, som utvinns ur avfall och restprodukter. Att biogasen växer i Sydvästsverige är ingen tillfällighet då det i regionen sedan 80-talet finns en fungerande gasinfrastruktur. Den har varit en förutsättning för en växande fordonsgasmarknad, men har också bidragit till att industriföretag kunnat fasa ut sina oljeprodukter. Eftersom biogas och naturgas har samma kemiska sammansättning är det fysiskt möjligt att använda gasnäten för distribution av både gastyperna samtidigt.

Länk till artikeln

Om avfallskvarnar och matavfallskvarnar på CYKLANDE RÖRMOKAREN

Vi har märkt att det finns många frågeställningar om avfallskvarnar; regleringar, hur de fungerar och vad det är som gäller för svenska hushåll. Just på grund av att frågorna om matavfallskvarnar är många så satte vi oss ned över en kaffe med Joakim Andreini för att reda ut vad det är som egentligen gäller.

Så, låt oss gå direkt på pudelns kärna; vad är fördelarna med att använda sig av matavfallskvarnar?

Den största fördelen med att använda sig av en matavfallskvarn är, rent praktiskt i vardagen, att man slipper sopsortera. Det är det bästa vattenlåset du kan köpa för pengar. Rent generellt kan man säga att en matavfallskvarn klarar av att mala ner all mat förutom:

  • Mangokärnor
  • Råa fiskskinn
  • Kronärtskockor
  • Fläsk och nötben går att mala men det tar lång tid och blir ingen biogas. Fisk och fågelben fungerar utmärkt att mala.
  • Grenliknande växter – exempelvis tulpaner går bra, men rossjälkar går inte bra
  • Hårda skal som exempelvis musslor och ägg blir som sant och sätter igen vattenlås och avlopp

Rent generellt kan man säga att regeln man bör gå efter är att om man “kan äta det, så kan man köra det i avfallskvarnen”.

Efter det att maten har centrifugerats ner i små, millimeterstora bitar, skickas det vidare till reningsverket där det avskiljs för att därefter processas till biogas. Restprodukten blir till biomull som används för att förbättra jord inom odling och skogsbruk. En matavfallskvarn är därför ett alternativ till avfallspåsen, som är både miljövänligare och effektivare.

Restauranger och industrier

I kommersiella verksamheter finns andra regleringar angående vad som går att göra och inte, då volymerna är så mycket större än i vanliga hushåll. I kommersiella verksamheter är det vanligt förekommande att man arbetar med avskiljningsprocesser. Fettavskiljare är oftast obligatoriskt och dessa kan då kompletteras med en kvarn och en matavfallsavskiljare så har man ett komplett system som tar hand om matavfallet i verksamheten.

Nu lämnar vi över ordet till Joakim:

Joakim heter jag och kommer från ett företag som heter Matavfallssystem. Och vi jobbar med matavfallssystem, b.la matavfallskvarnar till hushåll. Vi vänder oss till konsumenter och stora byggbolag som behöver en lösning för att hantera matavfallet. Man kan kanske säga att vi konkurrerar med den här insamlingspåsen som man annars stoppar matavfallet i och som hämtas i en lastbil eller något.(bort)

Svensken genererar omkring 100 kilo matavfall per år. En viss del av avfallet är givetvis ofrånkomligt. Det bästa man kan göra är att köpa mindre mat, så att man slipper slänga mat överhuvudtaget. Om man räknar om de här volymerna och översätter det till containrar och deras lastkapacitet så får man ungefär 45 000 containrar. Så det är en containerrad från Göteborg till Malmö med matavfall som vi gemensamt genererar per år. Ungefär 40 % av en vanlig soppåse är matavfall och om man har en matavfallspåse så är siffran istället ungefär 30%.

Man har ju gjort plockanalyser i exempelvis Norra Djurgårdsstaden, som är ett slags miljöstadsdel i Stockholm där det är obligatoriskt med avfallskvarn och då kommit fram till att med avfallskvarn som insamlingsmetod så blir siffran istället ca 13% vilket beror på att det blir en omväg att slänga matavfallet i en påse istället för att låta kvarnen göra jobbet – det ska vara lätt att göra rätt! 

Vad är det som gäller med regleringar och dylikt på den svenska marknaden för avfallskvarnar?

För svensken i allmänhet är matavfallskvarnen en relativt ny företeelse. Lösningen är dock väldigt populär i bland annat USA. Det är först för nio år sedan, 2009, som det blev tillåtet att ha en matavfallskvarn i Stockholm. Då släppte man på förbudet som var, men man var tvungen att söka tillstånd på den tiden. Men det är ett kommunalt beslut, så varje kommun har sina regler – men man kan se att det börjar luckras upp uppe i landet. Speciellt efter det att Stockholm gick i bräschen, särskilt när man talar om nyproduktion där det på somliga håll, av miljöskäl, har blivit krav på det. Bland annat i byggs det nu hela bostadsområden i Malmö, Helsingborg, Järfälla och Stockholm där det är krav på avfallskvarn.

Det är ju inte bara en stor miljömässig vinst, utan också ett otroligt effektivt sätt att ta tillvara på utrymmet. Genom att använda sig av matavfallskvarn sjunker behovet av sopvolymen som ett soprum måste kunna svälja. Ofta ligger dessutom soprummen, av naturliga skäl, på gatuplan vilket också gör att man frigör extremt mycket dyr yta i stadskärnan genom att använda sig av matavfallskvarnar, yta som kan användas för till exempel butiker eller dylikt.

Matavfallet från matavfallskvarnen körs ju direkt ut på  det befintliga vattennätet som redan finns i gatan. Ett annat alternativ är att bygga ett separerande system, där man samlar upp matavfallet i avskiljare som är placerade i antingen källaren eller nedgrävda i backen och dessa töms sedan med en sugbil en gång i månaden. Det blir mycket mera yteffektivt och generera mindre tung trafik i bostadsområden och stadsmiljö.

Är det vanligt med matavfallskvarnar i USA?

Om man inte räknar med så kallade Trailer Park homes, det vill säga husvagnar som folk bor i, så har ungefär 60% av bostäderna matavfallskvarn. Då ska man också komma ihåg att Amerikanerna rent generellt inte har matavfallskvarn för att det är miljövänligt, utan för att det är en smidig lösning. Det är bekvämt helt enkelt.

När man byggde Hammarby Sjöstad i Stockholm,, så byggde man den första stora biogasklockan. Under själva projekteringstiden var det planerat för avfallskvarnar Hammarby Sjöstad men sen blev det inte så. Nu tror jag att det finns sju biogasanläggningar i Henriksdahl, och detta beräknas säkerställa produktionsbehovet de kommande åren.

Men om Amerikaner använder matavfallskvarnar av bekvämlighetsskäl, är det på grund av att man inte behöver sortera manuellt? Eller vad är den stora vinsten?

Oavsett vad man gör; om man hackar grönsaker, skalar potatis eller tar hand om disken så har du matavfall som kan återvinnas. Det enda du gör är att du sätter igång vattnet. Vattnet är transportmedlet, så du sätter igång kvarnen och så rivs det sönder och åker iväg som två-tre millimeter stora bitar i avloppet. Och risken för att det skulle orsaka stopp eller andra problem är nära nog noll om det inte finns ett byggfel i fastigheten, med tanke på att man spolar ner betydligt större objekt varje gång man går till damrummet och pudrar näsan – och det är samma rör det går via.

Så det här är det bästa vattenlås man kan köpa för pengar?

Om det är det bästa vattenlåset vet jag inte, men det är det otvivelaktigt mest effektiva sättet att sopsortera på – frivilligt eller ofrivilligt. Dessutom slipper man hålla på med kladdiga soppåsar och liknande, så det blir ju naturligt och enklare i vardagen.

Folk tror ofta att:

  1. Det sätter igen rören – vilket inte alls är sant. Tvärtom får man ett längre underhållsintervall. Man ska stamspola rören med jämna mellanrum för att fettet inte ska fästa vid rören, för då kan det uppstå en kemisk reaktion som fräter på rören. Till exempel finns det ju riktigt slitna gjutjärnsrör som har slitits till den grad att man kan köra en vanlig stiftpenna genom dem. Detsamma gäller för plaströr övertid också. När man istället kör med en matavfallskvarn så får man tryck och de små bitarna river bort fettet från sidorna – så med en kvarn installerad behöver man spola mer sällan än utan den.
  2. Skadedjur – En annan vanlig föreställning om matavfallskvarnar är att de lockar till sig mer skadedjur. Det är precis tvärtom där också. Gnagarna sitter oftast och gnager, de kan inte tillgodogöra sig näringen genom avloppsvattnet. Därför blir det i regel mindre skadedjur efter det att man installerat en matavfallskvarn.

Sammanfattningsvis kan man säga att med en matavfallskvarn blir det i stort sett omöjligt att inte sopsortera. Man slipper hålla på med kladdiga påsar och liknande och avfallssortering går automatiskt.

Hur snabbt går det att installera en avfallskvarn?

En standardinstallation går på ungefär en timme. I en nyproducerad lägenhet är givetvis förutsättningarna ofta enklare än i ett redan existerande hem. Ungefär 1 promille av fallen går inte att installera.

Det man gör är att man bygger om rören under disklådan och beroende på vilket system man har och hur det ser ut blir det lite annorlunda.

Skötsel då?

Det är väldigt enkelt att ta hand om den. Den rengör sig själv när man använder den. Det enda som man kan behöva göra då och då är att köra en näve is i den och det är det enda tillfället som man inte ska ha rinnande vatten.

Man kan också köra citronskivor i den, eller lite diskmedel ibland – det fräschar upp.

Den är dock i princip underhållsfri. Man ska dock tänka på matavfallskvarnen som på en vanlig människa – den gillar varierad föda. De största problemen som uppstår med en matavfallskvarn är att man ger den för ensidig kost. Till exempel om man matar den med 5 kilo pasta kan det blir problematiskt pga att man då gör om pastan till deg i röret. Ben går att köra, även om det inte finns någon större anledning, de gör sig bättre när man bränner soporna till fjärrvärmen.

Kan man köra kaffe i avfallskvarnen?

Det är egentligen inget problem för just kvarnen i sig, det är snarare i avloppet som det är problem. Kaffebönor innehåller olja, och den oljan kan sätta sig i själva avloppssystemet. Vid till exempel fik eller baristabarer kan man se att det blir olika typer av avlagringar i avloppsrören. Men det är inte några problem i ett hushåll, om man inte själv dricker industriella mängder kaffe.

Detsamma gäller äggskal. De innehåller mycket kalk som kan sedimenteras i avloppsnätet, vilket inte är speciellt bra. Det är bättre att köra dem i vanliga sopen.

Vad händer om man kör i något man inte bör ha i kranen? Så att det blir stopp i avfallskvarnen?

Man kan oftast köra maskinen bakåt eller ta upp det med andra verktyg. Man kan också lyfta på locket och titta på vad som finns inuti och försöka ta upp det – ofta så har det ju stannat just för att fastnar. Och då kan man ju lätt plocka upp det.

en avfallskvarn i köket

Vilka modeller är det som man ska välja?

Jag skulle säga att en bra kran kostar 4000 kronor och uppåt. Man kan givetvis hitta billigare varianter, men från den kostnaden och uppåt är vad man bör satsa på om man vill ha en kvarn som är tyst och av bra kvalitet.

I regel finns det två varianter av avfallskvarnar, kontinuerligt matade och satsmatade:

  • Kontinuerligt matade avfallskvarnar– och den sätter man helt enkelt igång och sedan kan man bara mata på så gott som det går. Fördelen med de här varianterna är att de har en högre kapacitet, och det går snabbare.
  • Satsmatade avfallskvarnar – I de här varianterna måste man lyfta på locket, stoppa in det som ska malas ner och sedan sätta igång den. Då kan man alltså skicka iväg en laddning i stöten. Fördelen med de satsmatade avfallskvarnarna jämte de kontinuerligt matade kvarnarna är framförallt säkerheten. 

Ibland är detta något som man kan se i filmer, hur den ”dumma blondinen” fastnar i matavfallskvarnen, och som folk är rädda för men det är i realiteten inget problem. Som med allt anat så handlar det om lite utbildning och vana. I USA finns inte ett enda bekräftat fall där det här har hänt, och där är ändå den här köksattiraljen mycket vanlig, ofta när den här diskussionen kommer upp står en köksmixer, vattenkokare och ett gäng knivar bredvid. Men det är kvarnen som hamnar i fokus.

Och med det tackar vi Joakim Andreini för att du tog dig tid! Om ni har några fler frågor om matavfallskvarnar, tveka inte att höra av er antingen till oss på Cyklande Rörmokaren.

Och med det tackar vi Joakim Andersson för sin tid! Om ni har några fler frågor om matavfallskvarnar, tveka inte att höra av er antingen till oss på Cyklande Rörmokaren eller Matavfallssystem.

Ni kan också läsa mer på vår mer generella sida om matavfallskvarnar.

Länk till artikeln: https://cyklanderrmökaren.se/avfallskvarnar-och-matavfallskvarnar/

Unikt system för matavfall

H+ kallas det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet utvecklas till blandad stad och ge plats för fyra stadsdelar. Först ut är den nya stadsdelen Oceanhamnen, där ett unikt matavfalls- och avloppssystem kommer att tas i drift.

De nya fastigheterna kommer att anslutas till tre olika rör; ett vakuumrör för toaletter, ett avloppsrör för bad, disk och tvätt och ett rör för kvarnat matavfall. Recycling har träffat Joakim Andreini på Matavfallssystem AB, som deltar i utvecklingen av systemet och kommer att leverera matavfallskvarnarna.

Källa: https://www.recyclingnet.se/article/view/598808/unikt_system_for_matavfall

Vi ses på Gastro Nord 24-27 April!

Tillsammans med ACO-Nordic kommer vi att visa system för hantering av matavfall. Det nya systemet Waste-Jet S, som är testat och godkänt i enlighet med Stockholm Vattens krav, anpassas efter kundens förutsättningar och behov.

Framtidens lösning för rationell, miljömässig och ekonomisk hantering av matavfall bygger på en eller flera avfallskvarnar kopplade till avskiljaranläggningar. Vi träffas i monter: A18:18

Välkommen

Färre råttor med avfallskvarn!

Skadedjur som råttor och gnagare minskar drastiskt när deras föda försvinner vilket såklart även minskar behovet av t.ex. råttgift i närområdet. Det är en vanlig missuppfattning att avfallskvarnar ökar mängden råttor i avloppssystemet men det är precis tvärt om då dessa är gnagare vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig de små bitar av matavfall som rinner i avloppsnätet. Mer om detta finns att läsa i flera rapporter som du kan hitta på vår hemsida

Läs mer här: http://www.alltombostad.se/rattsaneringarna-har-okat-kraftigt-121418/nyhet.html

Ekomat på köpet när bussen går på biogas

Svenskarna handlar ekologisk mat som aldrig förr. Förra året slogs rekordet i försäljning och tendensen pekar uppåt samtidigt som närodlat blir viktigare. Vad många inte tänker på är att produktion av biogas och närodlad ekologisk mat går hand i hand.

Fjolåret blev ett fantastiskt år för den ekologiska maten. Enligt oberoende Ekowebs marknadsrapport för svensk ekologisk livsmedelsmarknad blev 2017 ett nytt rekordår för försäljningen. Rapporten visar att ekomatens andel av livsmedelsförsäljningen nu uppgår till nästan 10 procent. Värdet av försäljningen har fyrdubblats på tio år!

När svenskarna efterfrågar mer ekologisk mat, ökar behovet av att producera maten effektivt. För att kunna göra det krävs tillgång till biogödsel, som är en värdefull restprodukt när biogas produceras av matavfall.

Så när du samlar in matavfall under diskbänken, åker till jobbet i biogasbuss och köper ekologisk mat i din matbutik – är du en del av samma kretslopp.

Tendensen är dessutom att allt fler som köper ekologiskt vill ha närproducerad mat. Den utvecklingen gör att behovet av ett lokalt kretslopp ökar.


Ofta tänker vi på biogas som bränsle i bilar och bussar. Men biogas är mer än ett bränsle, det är ett system för ett hållbart samhälle. Miljönyttorna märks inte bara i avgasröret, utan i stora delar av produktionskedjan.

Produktionen av fossila bränslen som diesel och bensin är helt och hållet miljöbelastande, till skillnad från biogasen som bland annat löser avfallsproblem och ekologiskt odlingsbehov medan den produceras. Det är rimligt att denna stora skillnad får genomslag i politiska beslut.

För att ansvariga politiker och myndigheter ska bli bättre på att uppmärksamma biogasens alla samhällsnyttor har vi utsett 2018 till biogasens år.

Källa: http://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/ekomat-paa-koepet-naer-bussen-gaar-paa-biogas/