Fettavskiljare från ACO

Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket kan leda till korrosion, igensättning och obehaglig lukt.

Att installera fettavskiljare är nästan alltid obligatoriskt vid restaurangverksamhet, det är regelverket i respektive kommun som reglerar detta.

Dimensionering:

Dimensioneringen av fettavskiljaren skall alltid ske i enlighet med Europa normen i SS-EN 1825-2. Detta sker i normalfallet på tre olika sätt:

  • Dimensionering baserad på köksutrustning
  • Dimensionering baserad på måltider per dag
  • Dimensionering baserad på antalet slaktade djur (tillämpligt för slakteri verksamhet)

Vi rekommenderar ACO-Nordics avskiljare och ett utmärkt dimensioneringsverktyg hittar du här!

FÅ HJÄLP MED DIMENSIONERING

Inomhus eller mark?

Fettavskiljaren kan vara installerad antingen inomhus eller nedgrävd på frostfritt djup utomhus. Det är oftast storleken på verksamheten och därmed hur stor fettavskiljaren samt installationsförutsättningarna som avgör vilken sort som är lämplig.

Båda typerna installeras i normalfallet i en nivå under verksamheten för att på så sätt generera självfall mellan köket och fettavskiljaren. Fettavskiljaren har förutom inkommande och utgående flöde även anslutningar för avluftning och tömning.

FÅ HJÄLP MED DIMENSIONERING

Rekommenderad leverantör!

Stockholm Vatten och Avfall tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag.

Matavfallssystem AB blev utvald till att vara en av deras rekommenderade leverantörer, vilket vi är mycket stolta över!

Gratis feedback.

Behöver du hjälp med val av rätt lösning?