DET SMARTA VALET!

I alla storköksmiljöer skapas dagligen stora mängder matavfall. Hanteringen av avfallet kan lätt bli väldigt dyrt och ineffektivt. Vi tacklar problemet direkt vid källan!

Våra lösningar transformerar ditt kök till en plats som är mer:

Ekonomiskt

Avfallskvarnar är kostnadseffektiva hjälpmedel och dessutom en god investering. Beroende på hur din kommun debiterar finns det möjlighet att minska kostnaden med upp emot 40% till följd av en minskad tömningsfrekvens av övriga sopor.

Effektivt & bekvämt

Avfallskvarnar är framtidens mest effektiva och bekväma sorteringsmetod för matavfall. Och i en miljö där stora mängder matavfall dagligen hanteras kan en avfallskvarn väsentligt effektivisera arbetsprocesserna för sophantering.

Hygieniskt & miljövänligt

Verksamheten i ett restaurangkök innebär höga krav på hygien. Med en avfallskvarn får ni en bekväm och miljövänlig lösning som på ett hygieniskt sätt hanterar matavfallet.

Nöjda kunder!

Gratis feedback.

Behöver du hjälp med val av rätt lösning?