Testa en matavfallskvarn
i din BRF gratis!

Vi kommer och installerar en testkvarn i en lägenhet i er förening så ni får se hur det går till, hur den fungerar och vilka fördelar den medför. Efter två månader gör vi enkel utvärdering. Skulle ni mot all förmodan inte vara nöjda med detta återvinningssystem så avinstallerar vi kvarnen utan någon kostnad.

Intresserad av att veta mer?

Sänd dina kontaktuppgifter i ett mail till info@matavfallssystem.se, eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Du kan även kontakta oss på telefonnummer 08 – 25 90 30.

Fördelar för fastighetsägaren

– Minskad totalmängd sopor som ska hämtas vilket i vissa fall innebär lägre sophämtningsavgift.

– Minskad mängd skadedjur i närområdet vilket innebär lägre kostnader, bättre närmiljö och mindre råttgift.

– Mindre mängd utrymme behövs till soputrymme vilket innebär att detta kan användas till annat.

– Standardhöjande

Fördelar för den boende i fastigheten

– Slut med dålig lukt och bananflugor.

– Slut med droppande och kladdiga soppåsar som ska bäras till soptunnan.

– Mycket låga driftskostnader, ca 20:-/år för el och vattenförbrukning vid normal användning.

Positiv miljöpåverkan

Genom att installera en avfallskvarn bidrar du till en förbättrad miljö på flera sätt.

Den totala mängden sopor som ska transporteras med lastbil till förbränning och senare deponi minskar vilket innebär mindre mängd utsläppta avgaser.

Organiskt avfall brinner väldigt dåligt vilket innebär låg energieffekt och mycket restmaterial som sedan läggs på deponi vilket i sin tur innebär stora metangas-utsläpp som har ca 20 ggr högre miljöpåverkan än avgaser.

Organiskt avfall som mals och sköljs ner i avloppet omvandlas via rötning till biogas vilket är ett i princip koldioxidneutralt drivmedel vilket alltså inte har någon negativ effekt på miljön. Restprodukten från rötningen blir till miljövänligt gödsel.

Underhållsfritt med högkvalitativa matavfallskvarnar

Matavfallskvarnen är i princip underhållsfri till sin konstruktion och har en uppskattad livslängd på 10-12 år vid normal användning. Det finns exempel där kvarnar fortfarande är i bruk efter 30 års användning. För att uppnå lång livslängd är det viktigt att välja avfallskvarnar med en hållbar motor samt att i övrigt satsa på en gedigen konstruktion på chassi och ljuddämpning, detta för att minimera ljud och vibrationer.

Ett urval av bostadsrättsföreningar där vi har installerat avfallskvarnar.

brfabisko

Brf Abisko

pilblomman

Brf Pilblomman

brfastrikegatan

Brf Askrikegatan 15

brfbatsmannen

Brf Båtsmannen mindre

brfengelsmannen

Brf Engelsmannen

bfrfagerangen

Brf Fagerängen

brffanan

Brf Fanan

brfgrafikern

Brf Grafikern

brfisbrytaren

Brf Isbrytaren

brfkillingen28

Brf Killingen 28

brfkejsarkronan

Brf Kejsarkronan

brfstorskaret

Brf Storskäret

brftimmermannen

Brf Timmermannen

brfvaghalsen16

Brf Våghalsen 16

brflustgarden

Brf Lustgården

brflustgarden

Brf Tegelmonoliten

brflustgarden

Brf St Erik