Så funkar det - avfallskvarn

Så fungerar en matavfallskvarn

Fakta om avfallskvarnar

Avfallskvarnar blir allt populärare och vanligare i våra kök och anses av många vara framtidens sorteringsmetod för matavfall. Som med många produkter som uppfattas som nya på marknaden omgärdas också avfallskvarnar av en hel del frågetecken.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som finns om avfallskvarnar och ställt dem mot fakta från olika rapporter och utredningar samt inte minst empiriska studier från de orter som tillåter avfallskvarnar.

Om du vill läsa mera i ämnet så hittar du alla rapporter och utredningar här. Vi hoppas detta ska ge svar på eventuella frågor samt ge fördjupad kunskap om avfallskvarnar. Klicka här för att se vårt sortiment av matavfallskvarnar.

Så här använder du en kontinuerligt matad kvarn:

 1. Sätt på kallvattenkranen
 2. Starta kvarnen
 3. Stoppa ner matresterna och vänta på att de finfördelas och spolas iväg med avloppsvattnet – du hör när kvarnen är tom.
 4. Stäng av kvarnen
 5. Spola vatten i ytterligare ca 15-20 sekunder för att skölja bort malrester och stäng sedan kallvattenkranen.

Så här använder du en lockstyrd kvarn:

 1. Sätt på kallvattenkranen.
 2. Fyll malkammaren med matrester.
 3. Sätt locket med den lilla falsen över av/på brytaren i flänsen, när locket trycks ned startar kvarnen.
 4. När du hör att kvarnen är tom så lyfter du på locket – kvarnen stannar.
 5. Spola vatten i ytterligare ca 15-20 sekunder för att skölja bort malrester och stäng sedan kallvattenkranen.

Det finns flera anledningar till att vattnet inte bör vara varmt. Den främsta orsaken är att varmt vatten löser fett vilket generellt är ett problem då detta fastnar på avloppsrörens innerväggar och bildar avlagringar som kan orsaka problem med tiden. Detta är alltså inte ett kvarnrelaterat problem utan förekommer där för mycket fett över tid tillförs avloppet. Kallt vatten gör att fettet härdar innan det åker med avloppsvattnet och det fastnar därför inte lika lätt inuti rören. Tvärt emot vad många tror så bildas mindre påväxt av fett när man har en avfallskvarn installerad då det uppstår en viss blästringseffekt på insidan av rören genom att de malda partiklarna tar med sig fettrester som har fastnat.

Ytterligare orsak till att använda kallvatten är att det minskar slitaget på gummipackningar i avfallskvarnen samt innebär minskade uppvärmningskostnader.

Detta bör du inte mala

Det mesta går att mala i en avfallskvarn men det finns vissa typer av matrester som man bör undvika.

Exempel på dessa är:

 • Kronärtskocka
 • råa fiskskinn
 • musslor och ostron skal
 • köttben (bidrar heller inte till någon biogasproduktion)
 • slaktrester, senor och fett
 • deg i större mängder
 • långfibriga växter bör delas i mindre delar.

Undvik dålig lukt

Våra avfallskvarnar kan mala nästan allt ditt organiska matavfall men ibland kan dålig lukt uppstå om matrester blir kvar i systemet. Det är viktigt att du alltid spolar kallt vatten före, under och efter användandet av avfallskvarnen. På så sätt spolas finfördelade avfallsresterna bort utan att partiklar fastnar vilka kan generera dålig lukt.

Om problem med dålig lukt skulle uppstå så dela en citron eller annan citrusfrukt i mindre delar och mal ner denna i kvarnen utan att spola vatten under tiden. Lägg gärna ner ett antal isbitar tillsammans med skalen då dessa när de mals hjälper till att slå bort eventuella restpartiklar från kvarnens insida.

Det enda eventuella problem som du möjligen kommer att stöta på är att det blir en propp i systemet, detta beror i princip uteslutande på att för mycket avfall matats ner för hastigt alternativt att för lite vatten använts. Om en propp har uppstått och du behöver rengöra avfallskvarnen och/eller vattenlåset är det viktigt att du först KOPPLAR IFRÅN strömförsörjningen.

Vad gör jag om något fastnar eller kvarnen stoppar?

Kitchen Friends avfallskvarnar är generellt mycket tåliga och driftsäkra. Alla kvarnar har även automatiska överbelastningsskydd som slår av strömmen om något skulle fastna eller vara fel i övrigt. Om du skulle stoppa något i din avfallskvarn som fastnar eller gör att kvarnens överbelastningsskydd slår ifrån så är det ingen fara. Kvarnen kan rensas manuellt genom inkasthålet men tänk på att ALLTID DRA UR STICKPROPPEN innan du kör ner händer eller verktyg i det rostfria rivverket.

Olika kvarnmodeller har olika tekniker för att ta loss eventuella fastsättningar, i princip så bygger de dock på att det som har fastnat ska vridas loss i motsatt rotationsriktning. 

Kitchen Friend M och W modeller

Använd den medföljande insexnyckeln i centrumhålet på undersidan av avfallskvarnen och vrid rivverket för att lossa vad som fastnat. Sitter det hårt kan insexnyckeln vara för klen och då kan man använda ett större verktyg uppifrån för att vrida loss malskivan, ex en kofot, stor mejsel eller liknande. Om det sitter så hårt att du inte kan få loss malskivan med rimlig kraft så ska du inte fortsätta att försöka då risken är stor att du förvärrar problemet.

Kitchen Friend W6

Samma som ovan men med den skillnaden att insexnyckeln är ersatt av ett medföljande losstagningsverktyg.

Kitchen Friend T modeller

Använd ett verktyg eller en pinne (typ en bit rundstav) och lossa malskivan genom att vrida den motsols. Troligast är att något fastnat vid någon av slungvikterna och losstagning sker enklast genom att vrida på dessa.

Övrig felsökning:

 1. Vattnet rinner långsamt ut från diskhon eller stopp i vasken.
 2. Vatten läcker ut vid kvarnens infästning i diskbänken.
 3. Malplattan (ovan) roterar fritt men kvarnen verkar sakna strömförsörjning.
 4. Det låter konstigt när kvarnen används.
 5. Det luktar illa om kvarnen.

1.Vattnet rinner långsamt ut från diskhon eller stopp i vasken.

Avloppsröret är igensatt. Skruva loss vattenlåset och använd en rörrensare för att lösa problemet.

Detta problem uppkommer vanligtvis när det har spolats för lite vatten. Avfallet blir till en tjock, trögflytande smet – se därför till att spola ordentligt med kallt vatten när kvarnen används.

Se till att kvarnen är installerad med ett korrekt vattenlås, endast sk självrensande vattenlås ska användas.

vattenlås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ska inte vara ett så kallat koppvattenlås/ pungvattenlås, dessa ger inte tillräckligt bra flöde och kommer över tid att orsaka problem. Säkerställ även att avloppsröret har rätt dimension, minimum 40 millimeter.

2.Vatten läcker ut vid kvarnens infästning i diskbänken
Kontrollera noga att packningarna sluter tätt mot diskbänken och att ingen smuts har kommit emellan. Försök sedan att dra åt anslutningsringen.

3.Malplattan
Om bottenplattan snurrar fritt, se om reset-knappen har blivit aktiverad.

T-modeller

Resetknappen är röd och sitter längst ner på kvarnen, på motsatt sida av strömsladden. Tryck på knappen tills den klickar till och fastnar i ett intryckt läge. Resetknappen måste vara intryckt för att kvarnen ska fungera.

Om resetknappen inte blivit uttryckt titta noga om strömkabeln är ansluten eller blivit skadad.

Kontrollera om det har gått en säkring och säkerställ att det finns elektricitet till kvarnen. Om kvarnen fortfarande inte fungerar kan den behöva service alternativt bytas ut.

W-modeller

Resetknappen är röd och sitter under kvarnen. Dra ur sladden, tryck på knappen och låt kvarnen stå utan spänning i minst en timme. Knappen kommer att upplevas som ”trasig”, det är helt i sin ordning.

Kontrollera om det har gått en säkring och säkerställ att det finns elektricitet till kvarnen. Om kvarnen fortfarande inte fungerar kan den behöva service alternativt bytas ut.

Det låter konstigt när kvarnen används.
Bryt strömmen genom att dra ut kontakten eller bryt strömmen i proppskåpet om du har en fast installation. Se efter om det ligger något föremål i malkammaren som inte går att mala, exempelvis en sten, tesked eller grova ben. Ta upp föremålet med en lång tång eller pincett.

Det luktar illa om kvarnen.
Detta är sällsynt men om det inträffar kan du mala ner ett dussin isbitar och några skivor citron, detta både rengör och ger en fräsch doft. Du kan också rengöra kvarnen genom att köra den med ytterst lite vatten och mycket diskmedel, ett tjockt rengörande skum kommer då att bildas i malkammaren.

Propplösare

Ibland blir det försämrad funktion eller till och med stopp i avloppet och det kan då vara nödvändigt att använda propplösare. Vi rekommenderar manuell rensning av rören och att man i möjligaste mån undviker att använda propplösare.

Om du ändå väljer att använda propplösare så hälls denna efter kvarnens utlopp i hålet med skruvlock som sitter på det T-formade vita utloppsröret monterat mellan kvarnen och vattenlåset. Följ instruktionerna på förpackningen och tänk på att skydda ögonen mot stänk.

Källa: Nordic Green Energy