Satsmatad

Kallas även ”batch-feed”. Kvarnens av/ på mekanism styrs genom att ett lock som sätts på plats i inkasthålet.