Satsmatade avfallskvarnar

En satsmatad avfallskvarn styrs genom att locket sätts på plats i inkasthålet. Kallas även ”batch-feed” eller “lock-styrd” kvarn. Fördelen är att kvarnen inte kan köras i öppet läge, så vill man ha maximal säkerhet så är detta ett bra alternativ. Ofta kan man även komplettera en kontinuerligt matad avfallskvarn – exempelvis KitchenFriend W6 – med lockstyrnings-sats. Man får då både maximal prestanda och säkerhet.