Återförsäljare, inköpare och arkitekter

start-projekt

Här har vi samlat relevant information om våra produkter för dig som är återförsäljare, inköpare eller arkitekt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare information kring exempelvis:

  • Projektering – vad bör man tänka på, dimensionering avlopp,
  • Ljud och vibrationer – vilka parametrar påverkar installationen av avfallskvarnar, hur tolkar man ljudvärden, vad säger regelverket
  • Dimensionering av kommersiella lösningar – vilken storlek och vilken typ av restaurangsystem är lämplig för olika verksamheter.
  • Regelverk och bestämmelser – vilka regler gäller, vilken typ av system är godkänt i din kommun,
  • Val av kvarntyp och modell – vilken kvarn är lämplig i det aktuella projektet,
  • Installation – gränsdragning, värt att tänka på, enkel eller dubbelho
matavfallssystem_logga_stic

Matavfallskvarnar är en allt vanligare företeelse i de svenska hushållen. Avfallskvarnen installeras under diskhon och finfördelar genom rivning och centrifugering matavfallet som sedan sköljs ned genom avloppsrören för vidare behandling.
Det malda avfallet kan antingen samlas upp i en separat tank i eller vid fastigheten alternativt transporteras via avloppsledningen till reningsverket där det avskiljs för biogasproduktion. Landets kommuner har olika regelverk vilket i kombination med fastighetens förutsättningar gör att det finns behov för de olika uppsamlingsmetoderna. Har du frågor kring avfallskvarnar och förutsättningarna för ett enskilt projekt så ta gärna kontakt med Matavfallssystem AB.