Olika lösningar möter olika behov.

Verksamheten i ett restaurangkök innebär höga krav på hygien. Ensidiga arbetsuppgifter i kombination med tunga lyft, ett högt tempo, ofta under tidspress i en miljö med hala golv och varma ytor ställer krav på en rationell hantering.

Utmaningarna är många men det finns lösningar som förbättrar hygienen, minskar ohälsotalen och förbättrar arbetsmiljön.

Torr fraktion

Efter malningen transporteras matavfallet, med självfall eller pump, till en avvattnare som reducerar matavfallet till ca 20-30%

LÄS MER

Våt fraktion

Matavfall samlas upp och lagras
i en avskiljartank som i sin tur breddar det avskiljda vattnet till en fettavskiljare.

LÄS MER

Det smarta valet!

I alla storköksmiljöer skapas dagligen stora mängder matavfall. Hanteringen av avfallet kan lätt bli väldigt dyrt och ineffektivt. Vi tacklar problemet direkt vid källan!

Våra lösningar transformerar ditt kök till en plats som är mer:

BOKA EN TID IDAG

Så går processen till:

Ditt köp på MAS ska vara enkelt. Därför får du hjälp från planering till färdig lösning.

1) Boka in ett samtal

2) Dimensionering

3) Projektering

4) Leverans & montering

5) Service

LÄS MER
BOKA EN TID IDAG

Nöjda kunder!

Hur smart är er nuvarande sophantering?

  • Sliter ni med ineffektiva arbetsflöden?
  • Saknar ni mer arbetsyta?
  • Skulle ni vilja kostnadseffektivisera er sophantering?
  • Upplever ni er nuvarande sophantering som omodern?
  • Skulle ni vilja ha drastiskt mindre mängd sopsäckar att hantera?
  • Skulle er köksmiljö kännas fräschare om ni slapp hantera
    matavfall i kärl och säckar?
BOKA EN TID IDAG

Gratis feedback.

Behöver du hjälp med val av rätt lösning?