Systembeskrivning för Matavfallssystem
Systembeskrivning för Matavfallssystem

Fettavskiljare och matavfallssystem för storkök

I kommersiella verksamheter uppstår ofta stora mängder matavfall. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar och vi har därför ett stort och varierat produktsortiment. Tveka inte att kontakta oss ifall du inte finner den information du söker så hjälper vi dig med allt från systemval, dimensionering, installation och service.

Matavfallskvarnen integreras i olika typer av systemlösningar för vidare transport till återvinning av matavfallet och oavsett storlek på verksamheten så ger en matavfallskvarn en mängd olika fördelar.

Vår ambition är, att tillsamman med våra partners, ta fram en lösning – ett matavfallssystem – som är anpassat för era behov och er verksamhet.

kitchen

Problem/lösning

Verksamheten i ett restaurangkök innebär höga krav på hygien. Ensidiga arbetsuppgifter i kombination med tunga lyft, ett högt tempo, ofta under tidspress i en miljö med hala golv och varma ytor ställer krav på en rationell hantering.

Utmaningarna är många men det finns lösningar som förbättrar hygienen, minskar ohälsotalen och förbättrar arbetsmiljön.

MAS_produktblad_systemkedja

Genom att investera i modernt, rationellt och integrerat matavfallssystem så inte bara förbättrar du förutsättningarna för verksamheten, du bidrar även på ett positivt sätt till ett bättre utnyttjande av våra resurser i form av biogasproduktion.

fordelar

Fördelar

Ett för verksamheten anpassat matavfallssystem innebär:

 1. Minskad mängd belastningsskador och sjukskrivning hos medarbetarna.
 2. Lägre personalomsättning och nyrekrytering.
 3. Minskad mängd städarbete från spill och trasiga säckar.
 4. Färre förflyttningar och tunga lyft av matavfall.
 5. Minskad risk för bakteriebildning, dålig lukt och skadedjur.
 6. Radikalt minskat eller inget behov av kylda soprum.
 7. Minskade städ, drift och underhållskostnader av det kylda soprummet.
 8. Frigörande av utrymme till annan verksamhet.
 9. Minskade hämtningskostnader för matavfallet.
 10. Ett mer rationellt arbetsflöde i köket bidrar till ökad effektivitet och minskade personalkostnader.
 11. Minskad tömnings/ hämtningsfrekvens av övriga kökssopor – minskade kostnader.
 12. Att verksamheten bidrar till produktion av miljövänlig biogas.