Olika lösningar

MAS_produktblad_systemkedja
remote-waste-station

Olika lösningar

Utifrån projektets specifika förutsättningar och önskemål väljs en systemlösning som motsvarar behoven. I normalfallet används en eller flera avfallskvarnar som sedan ansluts till olika typer av lagringstank* i avvaktan på transport.

Mängden matavfall, vilken typ, placering i köket och tillgängligt utrymme är starkt bidragande faktorer i valet av avfallskvarn.

Service, skötsel, ljudnivå och byggtekniska förutsättningar är andra viktiga parametrar. Gå vidare till matavfallskvarnar – klicka här

När matavfallet har finfördelats i avfallskvarnen transporteras det vidare genom separat avloppsanslutning för att samlas upp i en lagringstank* som töms vid senare tillfälle. Gå vidare till avskiljarlösningar – klicka här

*För enkelhetens skull kallar vi uppsamlingsenheten för tank i beskrivningen vilket inte nödvändigtvis är korrekt. En tank är en helt sluten enhet, i de fall kärlet släpper ut något så är avskiljare en riktigare benämning. Den uppsamlande enheten kan även vara just ett kärl.

Waste Box systemet är bl.a. sammansatt av komponenter från ledande tillverkare. Matavfallssystem AB är distributör av IMC – Europas ledande tillverkare av kommersiella avfallskvarnar, tankar och avskiljare tillverkas av tyska ACO som är marknadsledande inom sitt område.

Beroende på önskemål hos beställaren och regelverk i respektive kommun är olika uppsamlingslösningar möjliga. Storlek dimensioneras utifrån behov och flöde.

De olika systemlösningarna kan utrustas med valfri extrautrustning enligt nedanstående där ”X” avser avskiljartyp Waste Box 1.0 – 4.0:

X.1 – Externt tömningsrör

X.2 – Externt tömningsrör + Tömningslarm

X.3 – Externt tömningsrör + Tömningslarm + Automatisk uppfyllning

X.4 – Externt tömningsrör + Tömningslarm + Automatisk uppfyllning + Automatisk tömning med renspolningssystem