Waste Box Koncept

Waste Box Koncept

Matavfallskvarn och kökets avloppsflöde kopplat till slamavskiljare och fettavskiljare:

Systembeskrivning för Matavfallssystem
Systembeskrivning för Matavfallssystem

En eller flera matavfallskvarnar och det ordinarie spillvattenflödet ansluts till en slamavskiljare som installeras i serie med restaurangens fettavskiljare. Spillvattnet släpps sedan på avloppsnätet och matavfallstanken töms tillsammans med fettavskiljaren för vidare transport till återvinning.

Metoden kallas bl.a. ”Stockholmsmodellen”, denna typ av system har flera olika namn på marknaden och du kan läsa mera på:  http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/avlopp/koksavfallskvarnar/rapportkakslutlig_hela.pdf

Fördelar: Kan integreras i en befintlig installation om utrymmet och dimensionering så tillåter.

Nackdelar: Det avskiljda matavfallet är blandat med övrigt spillvatten och fraktionen innehåller rengörings och diskmedel. Slamavskiljaren måste stå i anslutning till fettavskiljaren.

Waste Jet 1.0

wastejet1

1: Avfallskvarn och det samlade flödet från tillagningsutrustning och golvbrunnar.
2: Hela flödet via matavskiljare och därefter fettavskiljare

Waste Jet 2.0

Wastejet2

1: En eller flera avfallskvarnar kopplat till samma avlopp.
2: Endast matavfall från kvarnar leds in i matavskiljaren
3: Det samlade flödet från tillagningsutrustning och golvbrunnar kopplas till fettavskiljaren.
4: Spillvatten från matavskiljaren kopplas till fettavskiljaren.

Waste Jet 3.0

wastejet3

1: En eller flera avfallskvarnar kopplat till samma avlopp.
2: Endast matavfall från kvarnar leds in i matavskiljaren
3: Det samlade flödet från tillagningsutrustning och golvbrunnar kopplas till fettavskiljaren.
4: Det separerade spillvatten – klarfasen – pumpas från matavskiljaren till fettavskiljaren.