Remote Waste station

Remote Waste station

remote-waste-station

Arbetsstation med integrerad matavfallskvarn och pumpenhet kopplas via rörledning till avvattnare. Matavfallsfraktionen lagras i kärl och den separerade vätskan leds vidare till fettavskiljaren.

Systemet tillåter långa rördragningar och löser såväl den interna transporten som hygienfrågor kring matavfallshanteringen.

Lämplig när arbetsstation och lagringsutrymme är långt ifrån varandra och en torr fraktion önskas för vidare återvinning.

 

Remote Waste Station med satsmatning
Arbetsstation med integrerad matavfallskvarn och pumpenhet kopplas via rörledning till avvattnare. Matavfallsfraktionen lagras i kärl och den separerade vätskan leds vidare till fettavskiljaren.

Systemet tillåter långa rördragningar och löser såväl den interna transporten som hygienfrågor kring matavfallshanteringen.

Lämplig när arbetsstation och lagringsutrymme är långt ifrån varandra och en torr fraktion önskas för vidare återvinning.

Komposteringssystem
Waste station-serien kan även integreras i ett eget återvinningssystem med kompostanläggning. Denna metod är lämplig på platser där transporter av matavfall är svårhanterligt t.ex. på skärgårdsöar.