Samhälle och miljö

samhalle

Samhälle och miljö

Alla är idag medvetna om behovet av att minska förbrukningen av fossila bränslen. Ett ökat fokus på resursutnyttjande och återvinning får allt högre prioritet i vårt samhälle. Alla riksdagspartier är eniga om att matavfall är en viktig fråga – både med ambitionen att minska den totala mängden uppkommet matavfall såväl som målet om en högre insamlingsnivå på den volym som ändå uppstår.

Det nationella insamlingsmålet är sedan tidigare satt till 50% av den totala volymen och detta ska sedan återvinnas genom biologisk behandling. Olika kommuner har olika insamlingsmetoder men oavsett om matavfallet avses att samlas i kärl, tankar eller transporteras med avloppet så finns det rationella lösningar som förbättrar ekonomin, hygienen och höjer insamlingsvolymerna.