Hur fungerar det?

Efter malningen transporteras matavfallet vidare –  med självfall eller pump – till en avvattnare som reducerar matavfallet till ca 20-30% av den ursprungliga volymen.

Olika lösningar möter olika behov.

Beroende på val av maskinutrustning samlas den torra substansen i mindre kärl eller direkt ned i ett större kärl i soprummet.

BOKA EN TID IDAG

Nöjda kunder!

Gratis feedback.

Behöver du hjälp med val av rätt lösning?