Hur fungerar det?

Waste Box Concept

En eller flera matavfallskvarnar och det ordinarie spillvattenflödet ansluts till en slamavskiljare som installera i serie med restaurangens fettavskiljare.

BOKA EN TID IDAG

Olika lösningar möter olika behov.

Matavfall samlas upp och lagras i en avskiljartank som i sin tur breddar det avskiljda vattnet till en fettavskiljare. De båda tankarna töms sedan utifrån lagringskapacitet och respektive kommunen regelverk med sugbil., intervallet brukar normalt vara 1 gång/månad.

BOKA EN TID IDAG

Nöjda kunder!

Gratis feedback.

Behöver du hjälp med val av rätt lösning?