Waste Jet 1.0

Waste Jet 1.0

Matavfallskvarn och kökets avloppsflöde kopplat till slamavskiljare och fettavskiljare:

En eller flera IMC restaurangkvarnar och det ordinarie spillvattenflödet ansluts till en ACO-Nordic matavskiljare som installeras i serie med restaurangens fettavskiljare. Spillvattnet släpps sedan på avloppsnätet och matavfallstanken töms tillsammans med fettavskiljaren för vidare transport till återvinning.

Metoden kallas bl.a. ”Stockholmsmodellen”, denna typ av system har flera olika namn på marknaden och du kan läsa mera på:  http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/avlopp/koksavfallskvarnar/rapportkakslutlig_hela.pdf

Fördelar: Kan integreras i en befintlig installation om utrymmet och dimensionering så tillåter.

Nackdelar: Det avskiljda matavfallet är blandat med övrigt spillvatten och fraktionen innehåller rengörings och diskmedel. Slamavskiljaren måste stå i anslutning till fettavskiljaren.

wastejet1

1: Avfallskvarn och det samlade flödet från tillagningsutrustning och golvbrunnar.
2: Hela flödet via matavskiljare och därefter fettavskiljare