Waste Jet 2.0

Waste Jet 2.0

IMC avfallskvarn kopplas separerat till ACO-Nordic matavskiljare och kökets avloppsflöde till fettavskiljare:
En eller flera avfallskvarnar ansluts separat till en matavfalls/ slamavskiljare. Breddat spillvatten ansluter till restaurangens fettavskiljare. Spillvattnet släpps sedan på avloppsnätet och matavfallstanken töms antingen separat eller tillsammans med fettavskiljaren för vidare transport till återvinning.

Fördelar: Kan integreras i en befintlig installation om utrymmet så tillåter. Slamavskiljaren behöver inte alltid vara lika stor som fettavskiljaren. Det avskiljda slammet innehåller inte rengörings och diskmedel.

Nackdelar: Slamavskiljaren måste stå i anslutning till fettavskiljaren.

Wastejet2

1: En eller flera avfallskvarnar kopplat till samma avlopp.
2: Endast matavfall från kvarnar leds in i matavskiljaren
3: Det samlade flödet från tillagningsutrustning och golvbrunnar kopplas till fettavskiljaren.
4. Spillvatten från matavskiljaren kopplas till fettavskiljaren.