Waste Jet 3.0

Waste Jet 3.0

IMC avfallskvarn kopplas separerat till ACO-Nordic matavskiljare och klarfaspump, kökets avloppsflöde till fettavskiljare:
En eller flera avfallskvarnar ansluts separat till en eller flera matavfalls/ slamavskiljare. I avskiljaren sedimenterar matavfallet medan fett stiger till ytan.

Klarfasen som bildas mellan dessa två skikt är avsevärt renare än i metod 1.0 resp 2.0. Klarfasen pumpas sedan vidare till fettavskiljaren och släpps därefter på spillvattennätet.
Matavfalls/ slamavskiljaren töms antingen separat eller tillsammans med fettavskiljaren för vidare transport till återvinning.
Fördelar: Högre koncentration och avskiljning av matavfallet pga längre uppehållstid. Matavskiljaren behöver inte stå i anslutning till fettavskiljaren och avskiljarna kan kopplas i kluster.

Nackdelar: Flödet från matavskiljaren måste räknas in i fettavskiljarens flöde.

wastejet3

1: En eller flera avfallskvarnar kopplat till samma avlopp.
2: Endast matavfall från kvarnar leds in i matavskiljaren
3: Det samlade flödet från tillagningsutrustning och golvbrunnar kopplas till fettavskiljaren.
4: Det separerade spillvatten – klarfasen – pumpas från matavskiljaren till fettavskiljaren.