Waste station

Waste station

waste-station

Matavfallskvarn kombinerad med en avvattnare som processar avfallet till en torr fraktion. Waste Station ger en viktbesparing på upp till 80 % jämfört med obearbetat matavfall. Matavfallet lagras sedan manuellt i kärl och transporteras sedan vidare till återvinning. Den avskiljda vätskan leds till fettavskiljaren.

Lämplig när en torr fraktion önskas för återvinning.