Vi är med dig hela vägen…

Ditt köp på MAS ska vara enkelt. Därför får du hjälp från planering till färdig lösning.

1) Gratis feedback

Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar och du får därför hjälp från planering till färdig lösning!

Vi ger er en individuell feedback på era montageförutsättningar och förklarar de olika lösningarna och installationsalternativen som gäller för just ert kök.

BOKA EN TID IDAG

2) Dimensionering & utrustningsval

Utifrån projektets specifika förutsättningar och önskemål väljs en systemlösning som motsvarar behoven. Vanligtvis används en eller flera avfallskvarnar som sedan ansluts till olika typer av lagringstank* i avvaktan på transport.

*För enkelhetens skull kallar vi uppsamlingsenheten för tank i beskrivningen vilket inte nödvändigtvis är korrekt. En tank är en helt sluten enhet, i de fall kärlet släpper ut något så är avskiljare en riktigare benämning. Den uppsamlande enheten kan även vara just ett kärl.

BOKA EN TID IDAG

3) Projektering

Eftersom varje projekt är unikt krävs kundanpassade lösningar när ett miljövänligt avfallssystem skall projekteras och installeras.

För att uppnå en optimal lösning rekommenderar vi därför våra kunder att använda vår mångåriga expertis för rådgivning och projektering av ert nya miljövänliga avfallssystem för att på ett effektivt sätt garantera bästa lösning och resultat.

BOKA EN TID IDAG

4) Leverans & montering

När ni har bekräftat offerten, baserad på era individuella behov, era utrustningsval samt projekteringen av ert nya avfallssystem, så levereras och installeras lösningen i enlighet med överenskommen tidsplan.

BOKA EN TID IDAG

5) Vår service slutar inte efter installationen

Vi finns alltid tillgängliga året runt för att svara på alla frågor inom högst 24 timmar. Därutöver har våra kunder alltid en 1-2 års garanti, beroende på kundens individuella Garantiavtal.

Vi rekommenderar att man tecknar ett serviceavtal på anläggningen då dokumenterad service i enlighet med tillverkarens anvisningar är en förutsättning för garantiåtagandet.

BOKA EN TID IDAG

Rekommenderad leverantör!

Stockholm Vatten och Avfall tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag.

Matavfallssystem AB blev utvald till att vara en av deras rekommenderade leverantörer, vilket vi är mycket stolta över!

Hur smart är er nuvarande sophantering?

  • Sliter ni med ineffektiva arbetsflöden?
  • Saknar ni mer arbetsyta?
  • Skulle ni vilja kostnadseffektivisera er sophantering?
  • Upplever ni er nuvarande sophantering som omodern?
  • Skulle ni vilja ha drastiskt mindre mängd sopsäckar att hantera?
  • Skulle er köksmiljö kännas fräschare om ni slapp hantera
    matavfall i kärl och säckar?
BOKA EN TID IDAG

Gratis feedback.

Behöver du hjälp med val av rätt lösning?