Välkommen till Matavfallssystem:s och ACO-Nordic:s seminariedag:
Att förvalta en resurs – effektiv matavfallshantering.

Vi belyser ex behov, regelverk, utmaningar och tekniska lösningar för hantering av matavfall i restaurang och storkök. Utifrån din yrkesroll lägger vi olika mycket vikt vid olika aspekter och vill delta på flera arbetspass så går det självklart bra.

Kommun hälsa/miljö och kostchefer pass 1 09:00 – 11:00
Lunch 11:00 – 13:00
VS Konsulter pass 2 13:00 – 15:00
Fikapaus 15:00 – 15:15
VS Entreprenörer pass 3 15:15 – 16:30

Klicka här för att anmäla er!

Dagsprogram:

Pass 1
Kommun hälsa/miljö och kostchefer
Datum tid plats xx Start kl 9-11

Program Matavfallssystem i professionella kök
Avfallsresurs
Tillagning/avfall: Arbetsmiljö, hygien och ljud
Resurs: ABVA Lagar standard BVD BIM miljöbygg

Pass 2
VS och Storkökskonsulter
Kl 13- 15

Pass 3
Kl 15:15 – 16:30 VS entreprenör

Att förvalta en resurs

Vi kommer till xxx och visar matavfallslösningar för restauranger och storkök.
Vi belyser ex behov, regelverk, utmaningar och tekniska lösningar och utifrån din yrkesroll lägger vi olika mycket vikt vid de olika delarna
Arbetsmiljö, hygien och ljud i köket
Miljöbyggnad, BVD, Basta och BIM
Standard och lagar

Vill du veta mer om hur du exempelvis kan:
• Förbättra ekonomin och minskar råvarukostnaden i verksamheten
• Minska städarbetet i köket
• Förbättra arbetsmiljön
• Minska sjukskrivningskostnader och personalomsättning
• Reducera transport av tunga säckar/ kärl till kylt soprum
• Undvika ohyra, bakteriebildning och dålig lukt.
• Minska sophämtningskostnaderna
• Omdisponera tid för andra arbetsuppgifter
• Frigöra utrymme till annan verksamhet
• Bidrar till en cirkulär ekonomi och förbättrar vår miljö

Matavfallssystem Sverige AB säljer matavfallskvarnar för restaurangkök. Hos oss hittar du ett komplett sortiment av lösningar för matavfallshantering ifrån mindre cafeer till större produktionskök. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar och vi har därför marknadens bredaste utbud av lösningar. Lösningar med kvarn, till tank eller avvattnat.

ACO-Nordic – Europas ledande leverantör av brunnar, rör, pumpar, fettavskiljare och slamtankar, vi utvecklar tillsammans framtidens miljövänliga anläggningar för matavfallsåtervinning.